Viktig informasjon til kommuner om endring av sertifiseringsmyndighet

 

Stiftelsen Miljøfyrtårn ivaretar organsering og ansvar for sertifisører gjennom nytt datterselskap. 
 

Miljøfyrtårnordningen har frem til nå lagt organisering og oppfølging av sertifisører ut til kommunene. Dette har vært knyttet til oppgaven som sertifiseringsmyndighet.

Tilbakemeldingen fra kommunene er at de først og fremst ser sin oppgave i å fremme miljøfyrtårnarbeidet i kommunen, dele ut nye diplomer og være en tilrettelegger for det grønne skiftet i kommunen. De administrative oppgavene med å tilby kvalifiserte serifisører til næringslivet er derimot ikke hensiktsmessig organisert.

Vi har derfor vurdert alternative løsninger, slik at kommunen kan prioritere arbeidet med grønn omstilling av lokalt næringsliv. 

Som følge av dette endrer Stiftelsen Miljøfyrtårn nå på tidligere ordning, og legger organisering og oppfølging av sertifisørene til et eget selskap. Styret i Stiftelsen Miljøfyrtårn har også med dette besluttet å frita kommunen for ansvaret med å være sertifiseringsmyndighet, og i stedet styrke partnerskapet for grønn næringsutvikling. 

 

CertNor AS er etablert

I januar 2022 ble Certnor AS etablert som et heleiet datterselskap av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Certnor opptrer uavhengig og har egen sertifiseringsmyndighet, og kan derfor sertifisere i alle kommuner, over hele landet.

Certnor tar seg av all praktisk tilrettelegging av sertifiseringer i hele Norge. Virksomheter får tildelt sertifisør og sertifiseringen gjennomføres med høy kvalitet og uavhengighet, uten av kommunene skal bære en administrativ belastning. Virksomhetene vil forhåpentligvis ikke merke noen forskjell.

Som partnerkommune fortsetter dere å dele ut diplomer. Etter at sertifiseringen er gjennomført sendes ferdig diplom til kommunen, eller direkte til virksomheten, etter hva som er avtalt. 

2022 - et overgangsår

Dette året er et overgangsår hvor det vil skje en gradvis omstilling. 

Der kommunen har avtale med sertifisører, eller har egne ansatte kommunale sertifisører, fortsetter disse å sertifisere inntil videre.  

Certnor vil også snart gjennomføre sertifiseringer i kommunen.   

Kommunen vil se at Certnor signerer sertifikatet. 

Utdeling av diplomer og den viktige rollen som tilrettelegger for miljøfyrtårnsertifisering, fortsetter som før. I praksis blir eneste forskjell at kommunen ikke lenger trenger å håndtere forespørsler fra sertifisører. 

I løpet av 2022 vil Certnor bruke tiden på å etablere systemer, bygge opp en robust infrastruktur og teste ut spredte sertifiseringsoppdrag. Fra 2023 vil løsningen være fullt operativ over hele landet.  

Vi vil holde deg oppdatert på utviklingen gjennom året.  

Har du spørsmål, eller er usikker på noe av det vi skriver her, vennligst kontakt oss. 

 

Vil du vite mer om bakgrunnen for endringen og hva dette innebærer?

Hvis du ønsker å vite mer om bakgrunnen for denne endringen i sertifiseringsmyndighet, eller har spørsmål til hva dette innebærer for dere som kommune, les mer under. 

Hvordan blir dette bedre for kommunen?

 

Med denne utviklingen vil kommunen kunne videreutvikle den viktige rollen som pådriver og tilrettelegger for det grønne skiftet.

Oppgaver vi gjerne oppfordrer til er!

  • Dele ut miljøfyrtårndiplomer, gjerne etter modell fra kommuner som har etablert dette som en viktig arena for møtet mellom kommunens ledelse, politiske styre og næringslivet. Se eksempler å dette her; veileder diplomoverrekkelse.
  • Markere grønne initiativ og arrangementer. 
  • Skape rom for innbyggere, næringsliv, frivillige organisasjoner og kommunen sammen å bygge lokale løsninger og inspirasjon til å delta i grønn utvikling.

Kommunen vil med dette være trygg på at kvaliteten i miljøfyrtårnordningen er ivaretatt, at det alltid er kapasitet for sertifisering i kommunen og at sertifisørene blir fulgt opp, uavhengig av kommunens egne ressurser og organisering.  

Hvordan blir dette bedre for  miljøfyrtårnordningen?

Stiftelsen Miljøfyrtårn vil sikre høy kvalitet i en fase der ordningen vokser kraftig, og vi ser behovet for mer kontinuerlig oppfølging av sertifisørene. 

Kvaliteten sikrer at virksomheter kan forvente samme vurdering, uavhengig av tid og sted.

Certnor vil jobbe med kompetanseutvikling, tettere faglig oppfølging av den enkelte sertifisør og en sikre at riktig kompetanse knyttes opp til riktig sertifisering.

CertNor vil jobbe for å akkrediteres etter ISO 17021-1 .  

Miljøfyrtårnkoordinator fortsetter!

Rollen som miljøfyrtårnkoordinator er en nøkkelrolle i å tilrettelegge kommunens initiativ overfor eksisterende, og nye miljøfyrtårn. Les mer om rollen her; miljøfyrtårnkoordinator

Spørsmål og svar

Vi har samlet noen aktuelle spørsmål og svar som vil gi deg mer forståelse av hva dette kan bety for deg og din kommune. 

Kontakt oss!

Stiftelsen Miljøfyrtårn

Marte Olaussen Nilsen - [email protected]

eller 

CertNor AS
Telefon; 67228100
Epost; [email protected]

Adresse; Torggt. 12, 0181 OSLO