Kjemikaliebruk
(temarevisjon)

Lansert 12. desember 2023

Bakgrunn

Eksponering for kjemikalier og kjemiske stoffer er for mange en del av arbeidshverdagen. Noen kjemikalier og kjemiske stoffer kan v√¶re helse- og milj√łskadelige. Det er derfor viktig √• ha kunnskap om mulige risikoer, gode rutiner for trygg bruk og h√•ndtering i virksomheten, og erstatte farlige kjemikalier med tryggere alternativer.

Norge har felles kjemikalieregelverk med EU gjennom E√ėS-avtalen, men har ogs√• nasjonale bestemmelser. Regelverket for kjemikalier er detaljert og omfattende, og det kan v√¶re utfordrende for sm√• og mellomstore virksomheter √• ha oversikt over alle krav og plikter. Dette √łnsker vi √• hjelpe Milj√łfyrt√•rnvirksomheter med, og vi har derfor oppdatert kriteriene som g√•r p√• kjemikaliebruk og utviklet flere hjelpemidler. Samtidig √łnsker vi √• redusere den totale mengden kriterier, ved √• avpublisere utdaterte kriterier og kriterier som vil ivaretas av de nye og oppdaterte kriteriene.

Mål

Med de oppdaterte kriteriene √łnsker vi √• hjelpe virksomheter som bruker kjemikalier med √•:

 • f√• systemer og rutiner som sikrer trygg bruk og h√•ndtering av kjemikaliene i virksomheten
 • erstatte helse- og milj√łskadelige kjemikalier med bedre alternativer
 • m√łte kravene fra myndigheter

Om temarevisjon

Milj√łfyrt√•rn √łnsker √• tilby sertifiserte virksomheter oppdaterte og faglig relevante kriterier til enhver tid. Hensikten med temabaserte revisjoner er √• granske samtlige kriteriesett med fokus p√• ett milj√łtema for √• raskt oppn√• en faglig styrking av sertifiseringsordningen p√• tvers av bransjene. Metoden har tidligere blitt brukt til √• implementere nye krav til naturmangfold, b√¶rekraftig mat, matsvinn og plast/engangsartikler.

Målgrupper

Temarevisjonen ber√łrer f√łlgende bransjer:

 • Anleggsarbeid
 • Badeanlegg og bassengbad
 • Betongvareindustri
 • Bilpleie
 • Bilverksted
 • Brann- og feiervesen
 • Byggearbeid og teknisk installasjon
 • Galvanisk bedrift
 • Glassbearbeidende industri
 • Grafisk bedrift

 

 

 • Grunnskole / SFO
 • Laboratorier
 • Mekanisk verksted
 • N√¶ringsmiddelindustri
 • Plastindustri
 • Pulverlakkering
 • Renholdsbedrift
 • Skade- og lakkverksted
 • Vaskeri og renseri
 • Videreg√•ende skole / folkeh√łgskole

 

Om kriteriene

Temarevisjonen inneholder reviderte kriterier for bransjene som er ber√łrte. Bruken av kjemikalier er strengt lovregulert og virksomheter som etterlever kravene i kjemikalieregelverket har god kontroll p√• kjemikaliebruken sin. De oppdaterte kriteriene er derfor ikke strengere enn lovkravene, men er basert p√• lovkrav og har forbedrede veiledninger og hjelpemidler som kan hjelpe virksomheten til √• oppfylle lovkravene. Bransjer som bruker kjemikalier, vil f√• alle eller enkelte kriterier.

Kriteriene adresserer ikke produksjon og salg av kjemikalier og kjemiske produkter.

Nytt milj√łtema

Dette er nytt milj√łtema i milj√łkartleggingen og skjema for innrapportering. Det nyopprettede milj√łtemaet kjemikaliebruk vil innbefatte de fleste av de reviderte kriteriene tilknyttet denne temarevisjonen. Flere av de reviderte kriteriene er flyttet fra andre milj√łtemaer til dette, ettersom det treffer bedre.

Ny indikator

Virksomheter som har kriteriet om substitusjonsvurdering f√•r n√• mulighet til √• oppsummere substitusjonsarbeidet i ny indikator, som er frivillig √• fylle ut. Dersom indikatoren ikke brukes, m√• substitusjonsarbeidet dokumenteres p√• en annen m√•te. Hensikten med indikatoren er √• sikre systematisk og kontinuerlig arbeid med √• erstatte helse- og milj√łskadelige kjemikalier.

Disse kriteriene er revidert og justert i revisjonen:

 • ID 304
 • ID 983
 • ID 2111
 • ID 2118
 • ID 2156 (FK, privat og statlig)
 • ID 2193 (FK, kommunal og fylkeskommunal)

F√łlgende kriterier avpubliseres i forbindelse med revisjonen fordi de vil ivaretas av felleskriterie 2183 og de reviderte kjemikaliekriteriene:¬†

 • ID 14
 • ID 44
 • ID 47

 

 • ID 49
 • ID 219
 • ID 303
 • ID 311
 • ID 312
 • ID 316
 • ID 406
 • ID 432
 • ID 583
 • ID 585
 • ID 593
 • ID 600
 • ID 601
 • ID 602
 • ID 854
 • ID 869

 

 • ID 984
 • ID 2008
 • ID 2009
 • ID 1212
 • ID 1262
 • ID 1264
 • ID 1627
 • ID 1628
 • ID 1631
 • ID 1792
 • ID 1990
 • ID 1991
 • ID 1933
 • ID 1999
 • ID 2053
 • ID 2082

Faktaark og hjelpemidler

Vi har utarbeidet to faktaark med bakgrunnsinformasjon om temaet og eksempler på tiltak som kan hjelpe virksomheten med å få på plass systemer og rutiner som regelverket krever for trygg kjemikaliebruk:

Faktaarkene blir gjort tilgjengelig i portalen.

Vi har også oppdatert malene for substitusjonsvurdering og risikovurdering.

Innspill, tips eller forbedringsforslag?


Kontakt r√•dgiver, Katarina Utne:¬† [email protected]

Video Poster Image