Sertifiseringskriterier for:

TRANSPORT OG LOGISTIKK

Lanseres 2. oktober 2023

Bakgrunn

Transport- og logistikkn√¶ringen st√•r for betydelig verdiskapning i Norge. I¬†2021 omsatte¬†bransjen for n√¶r¬†150¬†milliarder og den samlede verdiskapningen passerte 50 milliarder kroner. N√¶ringen er st√łttefunksjoner til alle andre sektorer i samfunnet, og sysselsetter godt over 60 000 arbeidstakere.¬†

Samtidig m√• vi erkjenne at transport st√•r for 34 prosent av Norges klimagassutslipp. Fra 1990 ‚Äď 2023 gikk utslippene opp med 29 prosent.‚ÄĮNorge har parallelt et m√•l om √• klare en nedgang p√• 35-40 prosent for landtransport og 50 prosent for innenriks skipsfart innen 2030. ‚ÄĮ¬†¬†

Transportbransjen har ogs√• over tid hatt store utfordringer knyttet til arbeidsmilj√łet.

Deler av n√¶ringen preges i √łkende grad av arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

Sykefrav√¶ret har ligget p√• et h√łyt niv√• sammenlignet med andre n√¶ringer, og transport er blant de n√¶ringsgruppene med flest arbeidsulykker med langvarig frav√¶r per 1000 sysselsatte.¬†¬†

Videre er transportbransjen ¬†preget av mange sm√• virksomheter, og i snitt har hvert selskap mindre enn tre ansatte. Antallet oppdrag og den totale verdiskapingen har de siste √•rene √łkt kraftig, mens driftsmarginene har falt med en femtedel det siste ti√•ret.

Ulovlige arbeidsforhold for spesielt utenlandske arbeidstakere kan f√łre til at virksomheter som bevisst bryter regelverket vinner frem i konkurransen med seri√łse akt√łrer.‚ÄĮ¬†¬†

Mål

Som f√łlge av utslippene og utfordringene knyttet til arbeidsmilj√łet b√¶rer bransjen et viktig¬†samfunnsansvar.¬†Med innf√łring av nye sertifiseringskriterier vil vi bidra til at de seri√łse akt√łrene vinner frem i konkurransen.¬†

Målet er at kriteriene hjelper virksomheter i bransjen til å:

 • Systematisk¬†redusere¬†virksomhetens negative milj√łp√•virkning

 

 • Fremme gode¬†forutsetninger for godt og anstendig arbeidsmilj√ł

 

 • Legge til rette for ansvarlig¬†forbruk og produksjon

 

 • Samhandle for √• forbedre¬†prestasjonene og omd√łmmet innen klima, milj√ł og arbeidsmilj√ł i transportsektoren

De nye kriteriesettene betyr en halvering i antall kriteriesett for bransjen, samtidig som målgruppen utvides. Dette resulterer i:

 • Mer relevante kriterier
 • Bedre veiledning
 • Bedre verkt√ły til √• l√łse¬†utfordringene

Kriteriene bidrar til flere av FNs bærekraftsmål, spesielt til:

ūüĆć 8 Anstendig arbeid,

ūüĆć13 Stoppe klimaendringer,

ūüĆć12 Ansvarlig forbruk og produksjon,

ūüĆć17 Samarbeid om √• n√• m√•lene.¬†

Målgruppe

M√•lgruppen¬†er virksomheter som utf√łrer arbeid innen transport- og logistikkbransjen og rederier. Disse er delt¬†opp i¬†to grupper (kriteriesett):¬†

1. Transport og logistikk

Virksomheter som har transport og/eller logistikk som hovedaktivitet, eller som en vesentlig aktivitet i sin virksomhet. 

Dette kriteriesettet erstatter "Administrerende transportselskap", "Veitransport" og "Drosjesentraler med tilknyttede l√łyvehavere".

2. Rederier

Retter seg mot norske virksomheter som på en forretningsmessig måte eier og driver skip.

Spesifikasjoner

Virksomheter¬†som utf√łrer transport p√• jernbane/sporvei og i luften ¬†er ikke inkludert i de to kriteriesettene.

Virksomheter som utf√łrer transport p√• sj√łen g√•r under kriteriesettet for rederier, ikke¬†transport og logistikk.¬†

 

MERK: ‚ÄĮKriteriesettene deler flere kriterier, men har ogs√• enkelte som som er unike.¬†

 

MERK: Milj√łfyrt√•rn-sertifiserte virksomheter i m√•lgruppen skal ta¬†i bruk de nye kriteriene ved resertifisering.

Transport og logistikk:

Virksomheter som har transport og/eller logistikk som hovedaktivitet,

Typiske virksomheter i m√•lgruppen er lastebilfirmaer, busselskaper, drosjer, post- og budfirma, flyttebyr√•, andre spedit√łrer og logistikkvirksomheter m.m.

 

Rederier:‚ÄĮ

Virksomheter som på en forretningsmessig måte eier og driver skip.

Båtene må være registrert i skipsregistrene Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) og Norsk ordinært skipsregister (NOR). Rederikontoret er sertifikatbærer.

Om kriteriesettene

 

De nye kriteriesettene kombinerer en videref√łring av noen eksisterende kriterier og helt nye kriterier. Kriteriene f√łlger den etablerte styringssl√łyfen for kontinuerlig forbedring.¬†¬†

Kriteriene omfatter: 

 • Kartlegging av transport- og logistikkens milj√łaspekter¬†
 • M√•l og tiltak for forbedring p√• klima, milj√ł og arbeidsmilj√ł i kommunikasjon, bestilling og utf√łring av transport- og logistikktjenester
 • Arbeid og forebygging av arbeidslivskriminalitet og sosial dumping
 • Samarbeid mellom bransjeakt√łrer
 • Emballasje
 • Lagerdrift

Indikatorer


Det vil bli lagt inn en rekke indikatorer som transportvirksomheten kan bruke til måling av egne prestasjoner, og dermed enklere jobbe systematisk med 
kontinuerlig forbedring. 

Indikatorene omhandler blant annet:

 • utnyttelsesgrad
 • transporteffektivitet
 • tomgangskj√łring
 • kj√łret√ły/fart√ły

Indikatorene gir virksomhetene mulighet til å se egne prestasjoner gjennom å legge inn data på blant annet:

 • lastevekt
 • transportlengde
 • nyttelast m.m

Takk!

Takk til alle som¬†har hjulpet oss¬†med verdifull innsikt og innspill i utviklingen av de nye kriteriesettene . Samarbeidet med en rekke ulike virksomheter, organisasjoner, Milj√łfyrt√•rnkonsulenter og √łvrig fagmilj√ł har v√¶rt helt avgj√łrende for √• komme frem til et godt resultat.

Innspill, tips eller forbedringsforslag?

 

Transport og logistikk: 

Kontakt seniorr√•dgiver Jan Halvor Bransdal:¬†[email protected]

Rederi: 

Kontakt r√•dgiver Katarina Utne: [email protected]