Miljøfyrtårnsertifisører

 

NB! Vær oppmerksom på at denne siden er under arbeid, og at innholdet kan være utdatert. Oppdatert informasjon/verktøysside kommer.

Dette er en samlet oversikt for deg som sertifisør. Her finner du informasjon om:


- Informasjon om nye felleskriterier
- Nytt sertifiseringselskap
- Gjeldende verktøy, maler og  retningslinjer for arbeidet som sertifisør. 

Nye felleskriterier lanseres 15.6

Feb 15, 2022

Certnor AS er etablert

Feb 15, 2022

Nettbaserte sertifiseringsmøter

Feb 15, 2022

Nye felleskriterier lanseres 15.6

Her finner du viktig informasjon for deg som sertifisør i forbindelse med lansering av nye felleskriterier.

Spørsmål og avklaringer

Her har vi samlet noen spørsmål og avklaringer for deg som sertifisør, knyttet til lansering av nye felleskrierier.

Nytt sertifiseringsselskap

Det er besluttet å flytte sertifiseringsmyndighet fra kommuner og over i et nytt datterselskap av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Les mer

Verktøy sertifisør

Vi har samlet gjeldende verktøy, maler og retningslinjer som berører deg som sertifisør.

 

Les mer

Kontakter hos Stiftelsen Miljøfyrtårn

 

Lena Ringsbu Stokke

[email protected]
Kontakt for sertifisørhenvendelser
seniorrådgiver og kvalitetsansvarlig