Temarevisjon  bærekraftig mat
Lansert 22. september  2021.

 

Om temarevisjoner

Miljøfyrtårn ønsker å tilby sertifiserte virksomheter oppdaterte og faglig relevante kriterier til enhver tid. Hensikten med temabaserte revisjoner er å granske samtlige kriteriesett med fokus på ett miljøtema for å raskt oppnå en faglig styrking av sertifiseringsordningen på tvers av bransjene. Metoden har tidligere blitt brukt til å implementere nye krav til matsvinn og plast/engangsartikler.

Bakgrunn

Matproduksjon står for omtrent en fjerdedel av klimagassutslippene globalt, og har også betydelig miljøpåvirkning på andre områder, som tap av biologisk mangfold, forurensning, vannforbruk og dyrevelferd.

Miljøfyrtårn har lenge adressert bærekraftig mat i flere bransjekriteriesett. Etter flere innspill fra sertifiserte virksomheter om at kriteriene var noe uklare og lite samstemte på tvers av bransjer, så vi behov for en helhetlig gjennomgang og revisjon av alle kriteriene knyttet til bærekraftig mat i utvalgte bransjer. 

Denne revisjonen omfatter ikke tema matsvinn, siden dette allerede anses som godt nok ivaretatt gjennom eksisterende kriterier. 

Mål

Bærekraftig mat er et stort og komplekst tema med mange aspekter. Målet med temarevisjonen er at Miljøfyrtårnvirksomheter skal:

 • legge om til mest mulig bærekraftig matservering.
 • ha en helhetlig tilnærming til temaet så de kangjøre bevisste valg av mat.

Målgruppe

Temarevisjonen berører følgende bransjer:

 • Barnehage  
 • Grunnskole/SFO  
 • Videregående skole/Folkehøgskole  
 • Sykehjem 
 • Bofellesskap innen omsorg  
 • Kantine 
 • Restaurant  
 • Enkle serveringssteder  
 • Catering og storkjøkken  
 • Hotell m/frokost  

Om kriteriesettet

De nye kriteriene skal oppleves mer relevante og skal bidra til at virksomheten tar stadige skritt for å legge om til mer bærekraftig matservering. De har en mer helhetlig tilnærming til temaet enn de gamle kriteriene. For skoler og barnehager blir det også et mer fleksibelt kriterium enn før fordi det gis valgmuligheter for hvordan man kan oppnå mer klimavennlige og bærekraftige menyer.

Virksomheter som sertifiseres med de nye kriteriene skal:  

 • Sette mål og tiltak for å øke andelen økologisk mat.
 • Redusere forbruket av kjøtt, og bruke mer grønnsaker, korn, belgvekster, frukt og bær.
 • Gjøre bærekraftige valg av kjøtt og sjømat.
 • Prioritere kortreist og/eller sesongbasert mat.  

Virksomheter i serveringsbransjen skal også synliggjøre for gjestene at de prioriterer bærekraftig mat.

En annen endring er at kriteriesettet Kantine fåsamme kriterium som skoler, barnehager, sykehjem og bofellesskap, i stedet for å fortsette med samme kriterier som andre serveringssteder. Dette vil være en fordel for kommunale/fylkeskommunale hovedkontor, som kan bruke de samme matkriteriene for underenhetene i alle bransjer dersom de ønsker det. Kriteriesettet kantine blir altså endret til et kriteriesett som først og fremst er rettet mot offentlige kantiner. 

Se hvilke kriterier som er endret her. 

Nye indikatorer

Indikatorene som måler andel økologisk mat videreføres. Kriteriene legger også opp til at virksomhetene skal sette sine egne mål for bærekraftig mat. Miljøfyrtårn tilbyr muligheten til å legge inn egne indikatorer i styringsverktøyet. Det kan være et nyttig hjelpemiddel for å følge opp egne målsettinger. Ta kontakt for å høre mer om dette. 

Kriteriene er utviklet av Miljøfyrtårn med god hjelp fra Matvalget 

Kontakt oss

Dersom du har innspill, tips eller forbedringsforslag til temarevisjonen, send det gjerne på mail til

Stiftelsen Miljøfyrtårn
Kari Hegtun - [email protected]

Video Poster Image