OPPDATERING

felleskriterier, privat og statlig

Lansert 12. desember 2023

Bakgrunn 

Stiftelsen Milj√łfyrt√•rn lanserte nye felleskriterier for private og statlige virksomheter i juni 2022. Dette innebar en relativt stor endring for alle sertifiserte virksomheter. I mellomtiden har hundrevis av virksomheter, ofte godt hjulpet av Milj√łfyrt√•rnkonsulenter gjennomg√•tt sertifisering p√• disse kriteriene. Basert p√• erfaringer og tilbakemeldinger underveis siste √•r, samt mer aktiv innhenting av innspill s√• vi et grunnlag og behov for √• oppdatere kriteriene.¬†

Målgruppe

Alle virksomheter i privat og statlig sektor.

Implementering

Virksomheter i m√•lgruppen som allerede er Milj√łfyrt√•rn-sertifisert m√• ta inn de oppdaterte kriteriene ved resertifisering.‚ÄĮAlle nye virksomheter i m√•lgruppen som sertifiseres m√• ta inn de oppdaterte kriteriene. Dette skjer automatisk, og dere som virksomhet trenger ikke √• foreta dere noe i denne forbindelse.

Om endringene i kriteriesettet:

Reviderte kriterier
Reviderte kriterier betyr at det er gjennomf√łrt endringer p√• eksiterende kriterier som medf√łrer en vesentlig endring av innholdet i kriteriet, uten at hovedhensikten med kriteriet endres.

Nye kriterier som erstatter eksisterende:
Med bakgrunn i erfaringene med kriteriene s√• langt og det nylig gjennomf√łrte arbeidet med nye bransjekriterier for transportbransjen, s√• er det utviklet forslag til nye transportkriterier som er tenkt √• erstatte de eksisterende.


Nytt kriterium på energi for alle virksomheter:

Felleskriteriene, privat og statlig har frem til n√• kun hatt energikriterium for byggeiere. Det har hele tiden v√¶rt √łnskelig √• adressere energi i st√łrre grad for alle sertifiserte virksomheter. En egen prosjektgruppe har jobbet med utkast til et helt nytt kriterium som er tiltenkt alle virksomheter. Dette lanseres n√•.

 

Oversikt over kriterier som har blitt oppdatert:‚ÄĮ

Kriterienummer, oppdateringer:

2161: Presisering av at gjennomf√łrte tiltak. Virksomheten skal:
1) innen 1.april hvert √•r rapportere data, inkludert gjennomf√łrte tiltak for fjor√•ret.
2) ha en oppdatert skriftlig rutine for fremskaffing av data til innrapporteringen i styringsverkt√łyet.

2167: Kriterietekst, veiledning og dokumentasjonskrav er noe endret:
Virksomheten skal ha rutine(r) som tar hensyn til klima, milj√ł og arbeidsmilj√ł ved innkj√łp.

2168: Kriterietekst, veiledning og dokumentasjonskrav er noe endret:
Virksomheten skal:
1) ha oversikt over sine vesentlige leverand√łrer.
2) stille krav knyttet til klima, milj√ł og arbeidsmilj√ł til leverand√łrene, i tr√•d med innkj√łpsrutinen.

2172: Dette kriteriet er n√• forbeholdt ansattes reiser til- og fra jobb. √ėvrig reiseaktivitet knyttet til virksomheten er flyttet til nytt kriterium:¬†
Virksomheten skal i den grad det er mulig tilrettelegge for at ansatte kan reise milj√łvennlig til og fra arbeid.

2173: Slettes som f√łlge av endret og nytt kriterium p√• transport.

Nytt ID-nummer kommer: Nytt kriterium som omhandler reiseaktiviteten knyttet til virksomheten og dens drift. Virksomheten skal ha:
1) Skriftlig oversikt over den direkte reiseaktiviteten i virksomheten og rapportering av denne (innrapporteringen). Dersom virksomheten har indirekte reiseaktivitet i form av kunder, gjester, bes√łkende eller lignende s√• skal dette ogs√• komme frem i oversikten.
2) M√•l og tiltak for √• kunne gj√łre den direkte, og ogs√• eventuell indirekte reiseaktivitet mer klimaeffektiv.

Nye kriterienummer og endringer:

2180: Utvidet kriterietekst med inkludering av minimumskrav til datterselskaper:
Virksomheten skal stille krav til sine datterselskaper i Norge som de har bestemmende innflytelse i. Kravene skal bidra til √• utvikle disse i en mer b√¶rekraftig retning. Som minimum skal virksomheten forvente at datterselskapene setter m√•l og iverksette tiltak for √• redusere negativ p√•virkning p√• klima og milj√ł og √łke den positive p√•virkningen, b√•de fra egen drift og verdikjede.

2183: Utvidet kriterietekst med minimumskrav:
Virksomheten skal stille krav til sine datterselskaper i Norge som de har bestemmende innflytelse i. Kravene skal bidra til √• utvikle disse i en mer b√¶rekraftig retning. Som minimum skal virksomheten forvente at datterselskapene setter m√•l og iverksette tiltak for √• redusere negativ p√•virkning p√• klima og milj√ł og √łke den positive p√•virkningen, b√•de fra egen drift og verdikjede. Endringen best√•r i utvidet kriterietekst med minimumskrav.

Nytt kriterium på energi, som erstatter 2171: Virksomheten skal ha et system for forenklet energiledelse. Systemet skal minimum vise:

1) Virksomhetens energibruk og hva som forårsaker vesentlig energibruk (energidrivere)
2) Virksomhetens m√•l og tiltak som viser hvordan energibruk- og drivere f√łlges opp
3) Hvem som har ansvar for √• f√łlge opp energibruken i virksomheten


Se de nye kriteriene her (miljofyrtarn.no). 

Innspill, tips eller forbedringsforslag?


Kontakt seniorr√•dgiver, Jan Halvor Bransdal¬†jan.h@[email protected]

Video Poster Image