Vannforbruk
(temarevisjon)

Lansert 12. desember 2023

Bakgrunn

I Norge er det generelt god tilgang til rent drikkevann, og vannforbruk har lenge v√¶rt et milj√łtema som har blitt lite prioritert. Det er likevel vesentlige milj√łp√•virkninger fra h√łyt vannforbruk. Prosessene med √• rense vann og √• frakte det ut p√• ledningsnettet krever betydelige mengder str√łm og kjemikalier, og oppvarming av vann krever ytterligere energi. Det er ogs√• forventet at klimaendringene f√łrer til hyppigere t√łrkeperioder og dermed varierende vanntilgang, samtidig som det blir √łkt vannbehov til form√•l som kj√łling og brannslukking. Tiltak som reduserer og effektiviserer vannforbruket, kan derfor bli viktig for klimatilpasning og beredskap.

Milj√łfyrt√•rn √łnsker √• bidra til at virksomheter i bransjer med h√łyt vannforbruk reduserer og effektiviserer vannforbruket sitt. Vi har derfor oppdatert kriteriet for vannforbruk og tilh√łrende indikator og utviklet hjelpemidler som skal hjelpe virksomheter med dette. Samtidig √łnsker vi √• redusere den totale mengden kriterier, ved √• avpublisere utdaterte kriterier og kriterier som vil ivaretas av de nye og oppdaterte kriteriene.

Mål

M√•let med temarevisjonen er at Milj√łfyrt√•rnvirksomheter skal gj√łre tiltak for √• redusere og/eller effektivisere vannforbruket sitt.Om temarevisjon

Milj√łfyrt√•rn √łnsker √• tilby sertifiserte virksomheter oppdaterte og faglig relevante kriterier til enhver tid. Hensikten med temabaserte revisjoner er √• granske samtlige kriteriesett med fokus p√• ett milj√łtema for √• raskt oppn√• en faglig styrking av sertifiseringsordningen p√• tvers av bransjene. Metoden har tidligere blitt brukt til √• implementere nye krav til naturmangfold, b√¶rekraftig mat, matsvinn og plast/engangsartikler.

Målgrupper

Temarevisjonen ber√łrer f√łlgende bransjer:

 • Alpinanlegg
 • Badeanlegg og bassengbad
 • Betongvareindustri
 • Bilpleie
 • Catering og storkj√łllen
 • Enkle overnattingsteder
 • Gartneri planteskole
 • Galvanisk bedrift
 • Grunnskole/SFO

 

 

 • Hotell m/frokost
 • Idrettsanlegg
 • Kj√łpesenter
 • Mekanisk verksted
 • N√¶ringsmiddelindustri
 • Plastindustri
 • Restaurant
 • Stoppm√łbelindustri
 • Sykehjem

 

Om kriteriene

Kriteriet skal bidra til at virksomheter som har aktiviteter som krever mye vann, reduserer vannforbruket sitt.

Virksomheter som sertifiseres med det nye kriteriet skal:

 • gjennomf√łre tiltak for √• redusere/effektivisere vannforbruket sitt
 • m√•le vannforbruket regelmessig
 • rapportere √•rlig forbruk

Indikatorer

Eksisterende indikator for √• m√•le vannforbruk videref√łres, men har ogs√• blitt oppdatert i revisjonen. I tillegg skal det i en egen indikator, beskrives hvilke tiltak som er planlagt eller iverksatt for √• redusere og/eller effektivisere vannforbruket.

 

Faktaark og hjelpemidler

Vi har utarbeidet faktaark med bakgrunnsinformasjon om temaet og det blir gjort tilgjengelig i portalen.

Vi har også oppdatert malene for substitusjonsvurdering og risikovurdering.

Innspill, tips eller forbedringsforslag?


Kontakt r√•dgiver, Katarina Utne:¬† [email protected]

Video Poster Image