Miljøfyrtårnsertifisører - verktøy og nyttig informasjon

Slik bruker du denne verktøysiden

På denne siden finner du veiledere, informasjon og dokumenter som sertifisører skal ha tilgjengelig og være kjent med. 

Noe du savner ?
Send meg en melding :-)

Lena Ringsbu Stokke - [email protected] 

Lykke til !

 

Sertifisørveileder

Veileder for deg som sertifisør finner du her. Den er under utvikling, så vi anbefaler at du sjekker at du sitter med en oppdatert utgave. 

Denne utgaven er oppdatert 30.oktober 2019. 

Last ned sertifisørveileder

Slik gjennomføres nettbaserte sertifiseringsmøter

Vi åpner igjen for nettbaserte sertifiseringsmøter, og  ønsker derfor å etablere felles retningslinjer for hvordan nettbaserte sertifiseringsmøter gjennomføres. 

Vi erfarer at det siste året har vært forskjellige måter å gjennomføre nettbaserte møter, og med ulik vekt på befaring, bilder, møteform osv. Vi ønsker fremover at vi følger en mer fastlagt form i disse møtene, for å sikre likhet og kvalitet. Her finner dere en oversikt over hvordan vi ser for oss at et møte kan gjennomføres, med forslag til disposisjon og viktige elementer som skal dekkes inn. Om dere selv velger en annen rekkefølge eller tidsallokering, forventer vi at dere fanger opp hovedelementene i oversikten vi har satt opp under lenken nettbasert sertifisering. 

Både dere og virksomhetene vil motta en kartlegging i etterkant av møtene, for å fange opp innspill og erfaringer. 

Vi vil også ha økt fokus på evaluering av disse møtene i sertifikatkontroll. 

 

Nettbasert sertifisering
Tips til møter i teams

Avtale med kommune

Du må fortsatt ha skriflig avtale med alle kommuner du sertifiserer i. Årsaken til dette er at selve sertifiseringsmyndigheten inntil videre ligger plassert hos kommunen, og sertifisør utøver denne myndigheten på vegne av kommunen. Derfor kan ikke en vilkårlig sertifisør sertifisere på egne vegne. Dette er godt forankret i Miljøfyrtårns systemregler, og i vår EMAS-anerkjennelse.

De fleste kommuner har allerede tilknyttet sertifisører, og i regelen ønsker vi at virksomheter forholder seg til disse, som også er søkbare på søk etter sertifisører på miljøfyrtårn.no. 

En ny organisering av sertifiseringsmyndighet under et datterselskap av Stiftelsen Miljøfyrtårn er igangsatt. Ved årsskiftet ble Certnor etablert. Les mer om Certnor her nytt sertifiseringsselskap. Inntil videre fortsetter du som før, å påta deg sertifiseringsoppdrag i de kommunene du har avtale. 
Men vi ber om at du avventer å kontakte nye kommuner for avtale, da  vi har fått en del tilbakemeldinger på at dette oppleves som lite hensiktsmessig bruk av tid ute i kommunen, når ordningen er under endring. Har du et spesifikt oppdrag du ønsker å forespørre, så kontakt oss i Stiftelsen Miljøfyrtårn, så vil vi kontakte kommunen. 

Ofte stilte spørsmål

Her har vi samlet noe av de vanligste spørsmålene vi får. Håper de kan være til hjelp 

Nyttige dokumenter og maler

Her finner du ulike dokumenter og maler som kan være nyttige i ditt sertifiseringsarbeide

Bransjekriterier som krever besøk i felten

Noen kriteriesett krever at du besøker en eller flere ekstra lokasjoner.

Hent her

Rutine for satelitter

Små avdelinger som knyttes til en større avdeling.

Last ned

Mal for tilbud

Vi har laget et utkast til mal for et tilbud på sertifsering.

Last ned

Brukerveiledning miljøkartlegging

Her finner du en gjennomgang av hvordan du som sertifisør bruker miljøkartleggingen.

Last ned

Ulike sertifiseringsmodeller og krav til bransjekompetanse

Som du er kjent med har Miljøfyrtårn utviklet flere sertifiseringsmodeller, og har innført egne kvalifiseringskurs for enkelte kriteriesett.
Her finner du mer informasjon om de ulike modellene, og krav til kompetanse for deg som sertifisør. 

Konsern og kommuner

For konsern eller kommuner med flere avdelinger. 

Les mer

Havner

Kriteriesettet for havner ble revidert våren 2020. Dette kriteriesettet krever egen kvalifisering.

Les mer

Rederier

Kriteriesettet inneholder både kriterier til selve rederikontoret og fartøyene som er i drift. Dette kriteriesettet krever egen kvalifisering. 

Les mer

Grønne arrangementer

Målgruppen for dette kriteriesettet er større kultur- og idrettsarrangementer. Dette utføres på en annen måte enn ved standard sertifisering. 

Les mer

Bank / finans

For å jobbe med bank/finanskriteriene kreves kvalifisering. Her finner du tilgang til kurset. 

Les mer

Forsikring

For å jobbe med forsikringskriteriene kreves kvalifisering. Her finner du tilgang til kurset. 

Les mer

Logomerke for sertifisører

Logomerket kan brukes av godkjente miljøfyrtårnsertifisører som har gjennomført kurs og har gyldig lisens. 

Ved bruk av logomerket på nettsider, sosiale medier, e-post, trykksaker og annonser skal det gå tydelig frem at det er godkjent sertifisør som er avsender, ikke Stiftelsen Miljøfyrtårn. Bruken skal heller ikke hentyde til at det er virksomheten du er ansatt i som er sertifisert som Miljøfyrtårn. Sertifiserte virksomheter skal bruke Miljøfyrtårn-logoen i sin markedsføring.

Logoen skal ikke endres, eller legges til tekst eller bilde.

Ta kontakt med oss ved spørsmål