BRUKERVEILEDNINGER © Stiftelsen Miljøfyrtårn

Forberedelser og oppstart

Følg stegene under for å sikre at alle nødvendige opplysninger
er på plass før virksomheten setter i gang med sertifiseringen:

1. Oppdater virksomhetsinformasjon

 • Start med å gå til "Detaljer"-siden og oppdater eventuell virksomhetsinformasjon dersom det er endringer.
 • Sjekk at fakturaadresse, tilhørende kommune, organisasjonstype, antall årsverk og kontaktperson er korrekt. Oppdater om nødvendig.
 • Husk å lagre! 

2. Legg til ledelsen


For å lykkes med å skape positive miljøeffekter i virksomheten er det avgjørende at ledelsen involveres løpende, og har eierskap til klima- og miljøarbeidet. Dette skal sikres på følgende måter:

1) En representant fra ledelsen må tillegges en egen rolle.

Det vil si at én eller flere personer må gis en merkelapp kalt "ledelsen" i Miljøfyrtårnportalen. Brukere med denne merkelappen får tilganger i Miljøfyrtårnportalen som en annen bruker ikke har. Hensikten er at avgjørende steg i sertifiseringsprosessen kun kan utføres av en bruker som har denne merkelappen. Merk at minst én person i virksomheten må ha fått merkelappen før miljøkartleggingen kan opprettes. 

2) Kun representanten fra ledelsen kan levere miljøkartlegging til sertifisør.

Ledelsen skal bekrefte at virksomheten anses som klar for sertifisering, før miljøkartleggingen leveres til sertifisør i Miljøfyrtårnportalen. Dette innebærer at ledelsen har gjort seg kjent med sertifiseringsordningen og kriteriene, at de kan gå god for validiteten i all dokumentasjon av kriterieoppfyllelse, og at de mener at virksomheten oppfyller kriteriene.

Hvem kan tillegges merkelappen “ledelsen”?

Ledelsen er daglig leder eller en annen leder som representer ledelsen.

Hvordan tillegges merkelappen "ledelsen"?

Gå til siden "Administrer tilganger" og gi en eller flere interne kontakter i virksomheten merkelappen "ledelsen". 

3. Besvar innledende spørsmål

Ved å besvare innledende spørsmål vil virksomhetens miljøkartlegging opprettes med relevante og tilpassede enkeltkriterier.

 • Trykk knappen "Start sertifisering" på virksomhetens dashboard-side, for å finne frem til innledende spørsmål.
 • Klikk på knappen "Besvar innledende spørsmål".
 • Beskriv først virksomhetens vesentlige aktiviteter og trykk "oppdater"-knappen.
 • Svar deretter på spørsmålene i boksen som dukker opp. Vær oppmerksom på at svarene vil påvirke utvalget og antall enkeltkriterier som virksomheten skal sertifiseres etter, og gi virksomheten tilpassede kriterier.
 • Huk av for om du er byggeier eller leietaker, har hovedeierskap i andre selskaper, antall årsverk osv. 

4. Endre eller bekreft kriteriesett

 • Sjekk at oppførte kriteriesett er korrekte, og legg til eventuelle bransjekriteriesett.
 • Husk at du må velge hovedkriteriesett før du kan gå videre. Dette kan du også gjøre ved å huke av stjernesymbolet ved siden av kriteriesett-navnet.

5. Opprett miljøkartlegging

 • Etter at alle de stegene over er gjennomført, kan kun interne kontakter i virksomheten klikke på "Opprett miljøkartlegging", og bekrefte vilkårene som dukker opp i en egen boks.
 • Husk at fakturaadresse, tilhørende kommune, organisasjonstype, antall årsverk, kontaktperson og merkelapp "ledelsen" må være fylt ut, før miljøkartleggingen kan opprettes.
 • Ved resertifisering kan miljøkartleggingen opprettes seks måneder før sertifikatet utløper.

Lykke til med sertifiseringen!

Trenger du hjelp?
Kontakt oss:
38 00 80 60 // [email protected]

Kom i gang med sertifisering:
Logg inn i Miljøfyrtårnportalen