BRUKERVEILEDNINGER © Stiftelsen Miljøfyrtårn

Forberedelser og oppstart

1. Oppdater virksomhetsinformasjon

 • Start med å gå til "Detaljer"-siden og oppdater virksomhetsinformasjon dersom det er endringer.
 • Sjekk at fakturaadresse, tilhørende kommune, organisasjonstype, antall årsverk og kontaktperson er korrekt. Oppdater om nødvendig.
 • Gå til siden "Administrer tilganger" og gi en eller flere interne kontakter i virksomheten merkelappen "ledelsen". Virksomheten kan ikke opprette miljøkartleggingen før denne merkelappen er tildelt daglig leder eller en annen leder som representer ledelsen. 

2. Endre eller bekreft kriteriesett

 • Klikk på knappen "Start (re)sertifisering" på virksomhetens dashboard-side.
 • Gå til steg 1 og kontroller at kriteriesettene for din virksomhet stemmer. 
 • Husk at du må velge hovedkriteriesett før du kan gå videre ved å huke av stjernesymbolet ved siden av kriteriesett-navnet.

3. Oppgi utfyllende informasjon

 • Gå til steg 2 og klikk på knappen "Besvar innledende spørsmål".
 • Beskriv først virksomhetens vesentlige aktiviteter og trykk på "oppdater"-knappen.
 • Svar deretter på spørsmålene i boksen som dukker opp. Vær oppmerksom på at svarene vil påvirke utvalget og antall enkeltkriterier som virksomheten skal sertifiseres etter, og gir virksomheten tilpassede kriterier. 

  Her er en oversikt over spørsmålene som stilles, og hvilke kriterier som tildeles ved ulike svar:

4. Opprett miljøkartlegging

 • Når stegene over er gjennomført, gå til steg 3 og klikk på knappen "Opprett miljøkartlegging".
 • Husk at fakturaadresse, tilhørende kommune, organisasjonstype, antall årsverk, kontaktperson og merkelapp "ledelsen" må være fylt ut, før miljøkartleggingen kan opprettes.
 • Ved resertifisering kan miljøkartleggingen opprettes seks måneder før sertifikatet utløper.

Lykke til med sertifiseringen!

Trenger du hjelp?
Kontakt oss:
38 00 80 60 // [email protected]

Kom i gang med sertifisering:
Logg inn i Miljøfyrtårnportalen