Sertifiseringskriterier for:

BYGG OG ANLEGG

Lansert 17. august 2023

Bakgrunn

P√• verdensbasis bruker bygg, eiendoms- og anleggsektoren over 40 % av alle ressurser i form av materialer og energi.‚ÄĮ¬†Sektoren produserer ogs√• store avfallsmengder og st√•r for rundt 36 % av alle klimagassutslipp (15 % av¬†norske klimagassutslipp).‚ÄĮ

Som f√łlge av utslippene og ressursbruken b√¶rer bransjen et betydelig samfunnsansvar. Bransjen er ogs√• i¬†rask endring og¬†spiller en n√łkkelrolle i den n√łdvendige gr√łnne omstillingen.

For å klare nå de nasjonale og globale målsetningene er vi avhengige av at:

 • Halvparten av alle klimagassutslipp¬†i bygg og anlegg kuttes innen 2030.
 • Ulike akt√łrer i bransjen jobber aktivt og kontinuerlig¬†med √• gj√łre egen drift samt¬†produkter og tjenester mer milj√łvennlig.¬†

Mål

Målet er at kriteriene hjelper virksomheter i bransjen til å:

 • Redusere klimautslipp¬†fra b√•de kj√łret√ły og avfall.

 • ¬†√ėke¬†ombruken og¬†minimere¬†avfallet.

 • Fremme innkj√łp av mer klima- og milj√łvennlige materialer, produkter og l√łsninger.

 • Beskytte naturmangfoldet, blant annet ved √•¬†begrense spredningen av skadelige, fremmede organismer,¬†samt¬†unng√• un√łdvendige naturinngrep.

 • V√¶re forberedt¬†p√• endringer¬†som¬†f√łlge av klima- og naturendringer eller n√łdvendige tiltak.

 • Ta vare p√• ansattes helse, blant annet¬†gjennom √łkt kunnskap om helsefarlige stoffer.

For √• v√¶re en del¬†av l√łsningen har Milj√łfyrt√•rn utviklet nye og oppdaterte kriterier for bygg og anlegg, som dekker bransjens milj√łaspekter i egen drift og i verdikjeden.

Kriteriene bidrar til flere av FNs b√¶rekraftsm√•l, spesielt til: ūüĆć13 Stoppe klimaendringer, ūüĆć12 Ansvarlig forbruk og produksjon, ūüĆć15 Livet p√• land, ūüĆć3 God helse.¬†

Målgruppe

M√•lgruppen¬†er virksomheter som utf√łrer arbeid innen bygg- og anleggsbransjen, og er delt¬†opp i¬†to grupper (kriteriesett):¬†

1) Byggearbeid og teknisk installasjon
2) Anleggsarbeid

MERK: Milj√łfyrt√•rn-sertifiserte virksomheter i m√•lgruppen skal ta¬†i bruk de nye kriteriene ved resertifisering.Disse m√•lgruppene ikke er inkludert i de to kriteriesettene:‚ÄĮ

 • Virksomheter med design og prosjektering av anlegg¬†
 • Virksomheter med arkitekter, konsulenter, r√•dgivere eller ingeni√łrer som prosjekterer (tegner, beregner, velger materialer etc.). Disse m√•lgruppene skal bruke kriteriesettet Prosjekterende (Arkitekter og r√•dgivende ingeni√łrer).‚ÄĮ‚ÄĮ¬†‚ÄĮ

Byggearbeid og teknisk installasjon:

Virksomheter som utf√łrer tjenester innen rehabilitering av bygg, oppf√łring av nybygg og teknisk installasjon i bygg- og anleggsbransjen.‚ÄĮ‚ÄĮ¬†

Eksempler p√• akt√łrer: byggmester, t√łmrer/snekker, maler/tapetserer, stillasmont√łr, sveiser, mont√łr av b√¶resystemer, blikkenslager, r√łrlegger, l√•sesmed, murer/flislegger, taktekker, elektriker, ventilasjon-, kulde-, og varmepumpearbeider, akt√łrer med ansvarsrett som utf√łrende, totalentrepren√łrer, hovedentrepren√łrer, etc.‚ÄĮ‚ÄĮ¬†¬†¬†

Anleggsarbeid:‚ÄĮ

Virksomheter som utf√łrer tjenester innen vei- og anleggsarbeid.‚ÄĮ¬†

Eksempler p√• akt√łrer:¬†Asfaltarbeider, betongarbeider, maskinf√łrer, anleggsgartner, veiarbeider, utf√łrende for vann og avl√łpsarbeid, akt√łrer med ansvarsrett som utf√łrende, pukk og grusverk, totalentrepren√łrer, hovedentrepren√łrer, etc.‚ÄĮ‚ÄĮ¬†

Om kriteriesettene


De to nye kriteriesettene inneholder totalt 11 ulike kriterier,
der¬†ni er helt nye,¬†og to er videref√łrt fra andre kriteriesett.

 • Byggearbeid og teknisk installasjon¬†erstatter f√łlgende seks¬†kriteriesett:¬†

Byggentrepren√łr,¬†Elektrisk installasjonsarbeid, Malermester, Murmester, R√łrlegger og Ventilasjons-, kulde- og pumpearbeid.

 • Anleggsarbeid¬†erstatter f√łlgende tre¬†kriteriesett:

Anleggsgartner, Maskinentrepren√łr, ¬†og Pukk- og grusverk.

Satsingsområder


I¬†samspill med nye felleskriterier, is√¶r styringskriteriene,¬†gir de nye kriteriesettene virksomheter¬†gode verkt√ły og hjelpemidler for √• jobbe med kontinuerlig forbedring.¬†Det inneb√¶rer at en¬†virksomhet som er sertifisert¬†etter de nye kriteriene skal¬†sette seg m√•l og ha tiltak for:

 • avfallsreduksjon og √łkt ombruk,
 • reduksjon av utslipp fra kj√łret√ły, fart√ły, maskiner og utstyr ifm. oppdrag,¬†
 • begrensning av klima- og naturrisiko.

I tillegg skal virksomheten jobbe med¬†optimalisering og valg av energib√¶rere for transport og energi, milj√łvennlige innkj√łp, produkter og tjenester, naturmangfold og arealbruk, ledelse‚ÄĮog arbeidsmilj√ł.‚ÄĮ¬†¬†

MERK: 

Det er utviklet et oppdatert kriteriesett for forvaltning av parker og uteområder. Dette skal brukes av parkvesen og andre som tidligere har brukt kriteriesettet anleggsgartner, men som ikke passer inn i målgruppebeskrivelsen til det nye kriteriesettet for anleggsarbeid.

Milj√łfyrt√•rn og¬†BREEAM ‚Äď hva er forskjellen?

Begge ordningene er viktige på hvert sitt felt og utfyller hverandre: 
Mens Milj√łfyrt√•rn er en sertifisering p√• virksomhets- eller lokasjonsniv√• som dekker alle aktivitetene i en virksomhet, fokuserer BREEAM p√• bestemte prosjekter, for eksempel for nye bygg (BREEAM-NOR), for eksisterende bygg (BREEAM In-Use / BIU), eller for infrastrukturprosjekter (BREEAM Infrastructure, tidl. CEEQUAL).

Merk at innkj√łp fra leverand√łrer som er Milj√łfyrt√•rn-sertifisert er godkjent og gir poeng i BREEAM-NOR.

Nye indikatorer

Bransjen får to nye indikatorer som passer de fleste virksomheter. Disse er valgt ut blant mange gode innspill til nye indikatorer:

 1. Andel elektriske kj√łret√ły og maskiner (obligatorisk)
 2. Andel prosjekter med vesentlig grad av ombruk (valgfri)  

I tillegg anbefaler vi at virksomheter¬†bruker¬†egendefinerte indikatorer for √• f√• et godt helhetlig bilde av virksomhetens klima- og milj√łarbeid.¬†

Verkt√ły

Det er utviklet flere nye verkt√ły i samarbeid med bransjen:

 • Tre faktaark¬†om 1)¬†avfallsreduksjon og ombruk i bygg- og anleggsbransjen,¬†2) hvordan det kan unng√•s spredning av¬†fremmede arter og 3) hvordan man kan beskytte seg mot helsefarlige stoffer.
 • Verkt√ły for √• vurdere klima- og naturrisiko i bygg- og anleggsbransjen, med eksempler p√• tiltak.¬†
 • Maler og eksterne lenker som skal hjelpe virksomhetene til √• oppfylle kriteriene.¬†

Takk!

Takk til alle som¬†har hjulpet oss¬†med verdifulle h√łringsinnspill eller p√• andre m√•ter bidratt i utviklingen av kriteriene, b√•de¬†kunder, konsulenter, sertifis√łrer¬†og bransjeforeninger!

Vi √łnsker spesielt √• takke:¬†

Eriksen HMS og bransjeforingene¬†Maskinentrepren√łrendes forbund (MEF), Byggen√¶ringens Landsforening (BNL), Entrepren√łrforeningen ‚Äď Bygg og Anlegg (EBA), Norske Anleggsgartnere - milj√ł og landskapsentrepren√łrer (NAML) og¬†Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (VBL), med¬†flere.¬†

 

Magne Beddari, Ida Sofie Ask Bjaarstad, Vidar Andreassen, Heidi Fossnes Helle, Unn Endresen, Rune Dr√¶gni, Jonny Korsnes, Ketil Fl√łgstad, Frederik Gaustad, Erling Vebenstad, Olav Eikenes, Beate Fiszkal, Michael Malling, Eriksen HMS, Grunn- Service AS, Infra Anlegg AS, L√łvaas Maskin AS, OMC Bygg AS, Saneringsgruppen AS, AF H√•ndverk, Vestfold Kobber & Blikkenslagerverksted AS, Brekke sanit√¶r AS, Ottar Skjold Maskin¬†AS, GK Norge AS, Kollen Bygg AS, Bygg- og t√łmrermester Torolf Stenersen AS, VEF Entrepren√łr AS, Certnor AS, Maskinentrepren√łrendes forbund (MEF), Byggen√¶ringens Landsforening (BNL), Entrepren√łrforeningen ‚Äď Bygg og Anlegg (EBA), Norske Anleggsgartnere - milj√ł og landskapsentrepren√łrer (NAML), Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (VBL).¬†¬†

Innspill, tips eller forbedringsforslag?


Kontakt r√•dgiver, Anders Lilleheim Vik: [email protected]

Video Poster Image