Forvaltning av parker og uteområder

Lansert 17. august 2023

Bakgrunn

Miljøfyrtårn har lansert nye kriterier for bygg- og anleggsbransjen,
der anleggsgartnere er blitt en del av målgruppen for kriteriesettet "anleggsarbeid". Kriteriesettet "anleggsgartner" er dermed faset ut. Denne endringen treffer ikke like godt for virksomheter som forvalter grøntområder og parker, for eksempel parkvesen i kommuner. 
Derfor har vi slått sammen kriteriesettene "anleggsgartner" og "kirkelig fellesråd og gravferdsmyndighet" til et nytt kriteriesett for alle som forvalter parker og grøntområder.

Disse bransjene har mange av de samme kriteriene og miljøaspektene, og det vil gi begge bransjene et mer oppdatert kriteriesett med færre kriterier enn før. 

Målgruppe

Målgruppen for kriteriesettet er:

  • parkvesen,
  • kirkelig fellesråd,
  • gravferdsmyndigheter,
  • og andre som forvalter offentlige parker og grøntanlegg.  

Kriteriesettet dekker kun forvaltning av uteområdene.

Virksomheter som i tillegg forvalter en stor bygningsmasse, må legge til ett av kriteriesettene eiendom (private virksomheter) eller byggforvaltning, kommunal og fylkeskommunal i tillegg. Drift av ett eller noen få enkeltbygg ivaretas av felleskriteriene.  

Om kriteriesettet

Målet med kriteriene er å bidra til at virksomheter som forvalter parker og uteområder bruker natur- og klimavennlige metoder.

Kriteriesettet inneholder fem kriterier, og dekker følgende miljøtemaer:   

  • Vannforbruk  
  • Plast og forsøpling  
  • Torvjord  
  • Gjødsling  
  • Bruk av plantevernmidler  


Disse temaene var sentrale i de tidligere kriteriesettene også, men kriteriene er nå mer oppdatert.

De spesifikke kriteriene for kirkelige fellesråd og gravferdsmyndigheter er ikke lenger egne kriterier, men inkludert som eksempler på hvordan noen av de nye kriteriene kan oppfylles. Tidligere kriterier om naturmangfold er ikke videreført, fordi det er ivaretatt av felleskriteriene. 

MERK: Virksomheter i målgruppen som allerede er Miljøfyrtårn-sertifisert må ta inn de nye kriteriene ved resertifisering.  

Innspill, tips eller forbedringsforslag?


Kontakt rådgiver, Kari Hegtun: [email protected]

Video Poster Image