Viktig informasjon om endring av sertifiseringsmyndighet

 

CertNor AS er etablert

I januar 2022 ble Certnor AS etablert som et heleiet datterselskap av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

2022 vil være et etableringsår, og det skjer ingen store endringer i forhold til dagens situasjon, dette året. 

Hvorfor etablere et datterselskap?

Miljøfyrtårnordningen har vokst mye de siste årene, og tiden er moden for en ny organisering og oppfølging av sertifisørene. I mange år har dette vært ivaretatt av partnerkommunene. 
I de senere år ønsker partnerkommunene avløsning på denne oppgaven.

Hovedoppgaven for Certnor er å sikre kvalitet og utvikling av sertifisørene. 

Dette skal skje gjennom

  • bedre og tettere oppfølging av sertifisøren både faglig og organisatorisk 
  • standardisering av avtaler og oppgaver knyttet til planlegging, gjennomføring og oppfølging av sertifiseringsmøtene
  • skape god fordeling og forutsigbarhet for sertifisørene
  • jobbe målrettet med kompetanseutvikling hos sertifisører
  • sikre oppfyllelse av krav til uavhengighet og faglig integritet som reell tredjepart (iht ISO 17021 og 19011 )

 

Alt som før - inntil videre 

I 2022 fortsetter du som sertifisør under de retningslinjene du allerede er kjent med.

Du må fortsatt ha avtale med kommunene du skal sertifisere for. Veiledning og prosedyrer for arbeidet ligger på verktøysiden for sertifisører.

Verktøyside

Du vil få informasjon om endringer gjennom året.

Følg med i nyhetsbrev, eposter og på denne siden. 

Hva betyr nytt selskap for deg som sertifisør

I den fasen vi jobber nå - bruker vi tid på å kartlegge og utrede hvordan et nytt selskap skal jobbe, og hvordan du som sertifisør skal forholde deg til dette selskapet. 

Fra 2023 er planen at nytt datterselskap være ansvarlig som sertifiserende myndighet for alle miljøfyrtårnsertifiseringer.

Det innebærer at du fra 2023 må forholde deg til Certnor som sertifiseringsmyndighet - i stedet for kommunen, som i dag. 

Du vil få all nødvendig informasjon i god tid.

Har du spørsmål eller innspill er du velkommen til å kontakte oss. 

2022 - et overgangsår

Dette året er et overgangsår hvor det vil skje en gradvis omstilling.
Den første tiden vil Certnor bruke tiden på å etablere systemer, bygge opp en robust infrastruktur og teste ut spredte sertifiseringsoppdrag, først og fremst der vi har lav sertifisørdekning. I løpet av året vil aktiviteten øke, og vi vil bli mer synlige. 

Certnor har egen sertifiseringsmyndighet og kan løse sertifiseringsoppdrag over hele landet.   ,

Sammen med enkelte sertifisører vil vi teste og gjennomføre piloter for å finne de beste løsningene.

Som sertifisør kan du fortsette som før, og trenger ikke å foreta deg noe aktivt i forhold til nytt selskap. Du vil få god informasjon om hvordan du skal forholde deg til dette, senere.  

 

Spørsmål og svar

Vi har samlet noen aktuelle spørsmål og svar som vil gi deg mer forståelse av hva dette kan bety for deg som sertifisør. 

Kontakt oss

Telefon; 67228100
Epost; [email protected]

Adresse; Torggt. 12, 0181 OSLO

Gi din tilbakemelding. 

Vi ønsker tilbakemeldinger og spørsmål. Din mening er viktig. 

Espen Heggedal 

Daglig leder
CertNor AS

Espen har jobbet i Miljøfyrtårn siden 2015, og har tidligere erfaring som 
sertifisør og konsulent for Miljøfyrtårn.

Mer om Espen kan du lese her  

File:LinkedIn logo initials.png - Wikimedia Commons