Lansering av felleskriteriene utsettes til 2022

Uncategorized Oct 05, 2021

Arbeidet med å lansere nye felleskriterier er en stor og omfattende prosess, og vi har fått mange gode og verdifulle innspill i forbindelse med høringsrunden før sommeren.

Vi har fått bekreftet at vi er på riktig spor når vi fremover:

  • styrker forankringen i ledelsen
  • tilrettelegger kriteriene for økt fokus på kontinuerlig forbedring
  • endrer kriteriene slik at bedriften i større grad jevnlig arbeider med miljømål, definering av tiltak, tiltaksstyring og evaluering i henhold til prinsippene om miljøledelse
  • skreddersyr ulike kriterier for ulike størrelser og typer virksomheter

Når kriteriene endres i så betydelig grad som nå, er det også behov for å gjøre vesentlige forbedringer i Miljøfyrtårnportalen. Vi ønsker at de digitale hjelpemidlene gjør det effektivt og meningsfylt å jobbe med miljøledelse. Vi er allerede i gang med disse forbedringene, og tester både portal og kriterier fortløpende ute blant virksomheter for å sikre høy brukervennlighet og mest mulig miljøeffekt. Vi ønsker også tid til å teste ut de nye kriterier og portalløsninger med forskjellige kunder.
 
Alt i alt ønsker vi en løsning som virkelig løfter Miljøfyrtårn inn i fremtiden. Vi har derfor besluttet å utsette lanseringen av nye felleskriterier til andre kvartal 2022.

Har du spørsmål eller innspill hører vi gjerne fra deg! Kontakt konsulentrådgiver Bjørn Henrik Brandtenborg,

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.