Nettbaserte sertifiseringsmøter

sertifisører Feb 15, 2022

Nytt om nettbaserte sertifiseringsmøter

Allerede nå, kort tid etter at vi gikk tilbake til fysiske sertifiseringsmøter som hovedregel, er smittesituasjonen under endring og vi har besluttet på nytt å åpne for nettbaserte sertifiseringsmøter. 

Dermed kan dere fra nå avtale nettbaserte sertifiseringsmøter på alle kriteriesett. Forutsetningen er at dere følger "retningslinjer for nettbasert sertifisering". Dette for å etablere så lik praksis som mulig for arbeidsformen. 
Se mer om retningslinjer lenger ned. 

Når det gjelder avtaler med kommuner gjelder samme retningslinjer som før, se mer lenger ned.

Continue Reading...

Høring; Nytt kriteriesett næringsmiddelindustri

sertifisører Feb 15, 2022

Stiftelsen Miljøfyrtårn har gleden av å sende ut forslag til reviderte bransjekriterier for virksomheter innen næringsmiddelindustri som foredler og bearbeider mat- og drikkevarer, og som fremstiller fôr til husdyr.

Det nye kriteriesettet vil erstatte dagens kriteriesett for iskremfabrikk/meieri, kjøttbearbeidende industri og bakeri

Les mer Næringsmiddelindustri

Continue Reading...

Certnor AS er etablert

sertifisører Feb 15, 2022

Stiftelsen Miljøfyrtårn har etablert et heleiet datterselskap - Certnor AS. 

Selskapet skal være sertifiseringsmyndighet for Stiftelsen Miljøfyrtårn, og fra 2023 være kontaktpunkt og oragnisator for alle sertifiseringer på ordningen. 

Les mer her Certnor

Continue Reading...

Nye felleskriterier lanseres 15.6

sertifisører Feb 15, 2022

Nye felleskriterier lanseres 15.6 - les mer om dette Nye felleskriterier

 

Continue Reading...

Lansering av felleskriteriene utsettes til 2022

Uncategorized Oct 05, 2021

Arbeidet med å lansere nye felleskriterier er en stor og omfattende prosess, og vi har fått mange gode og verdifulle innspill i forbindelse med høringsrunden før sommeren.

Vi har fått bekreftet at vi er på riktig spor når vi fremover:

  • styrker forankringen i ledelsen
  • tilrettelegger kriteriene for økt fokus på kontinuerlig forbedring
  • endrer kriteriene slik at bedriften i større grad jevnlig arbeider med miljømål, definering av tiltak, tiltaksstyring og evaluering i henhold til prinsippene om miljøledelse
  • skreddersyr ulike kriterier for ulike størrelser og typer virksomheter

Når kriteriene endres i så betydelig grad som nå, er det også behov for å gjøre vesentlige forbedringer i Miljøfyrtårnportalen. Vi ønsker at de digitale hjelpemidlene gjør det effektivt og meningsfylt å jobbe med miljøledelse. Vi er allerede i gang...

Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.