Nettbaserte sertifiseringsmøter

sertifisører Feb 15, 2022

Nytt om nettbaserte sertifiseringsmøter

Allerede nå, kort tid etter at vi gikk tilbake til fysiske sertifiseringsmøter som hovedregel, er smittesituasjonen under endring og vi har besluttet på nytt å åpne for nettbaserte sertifiseringsmøter. 

Dermed kan dere fra nå avtale nettbaserte sertifiseringsmøter på alle kriteriesett. Forutsetningen er at dere følger "retningslinjer for nettbasert sertifisering". Dette for å etablere så lik praksis som mulig for arbeidsformen. 
Se mer om retningslinjer lenger ned. 

Når det gjelder avtaler med kommuner gjelder samme retningslinjer som før, se mer lenger ned.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.