Nettbaserte sertifiseringsmøter

sertifisører Feb 15, 2022

Nytt om nettbaserte sertifiseringsmøter

Allerede nå, kort tid etter at vi gikk tilbake til fysiske sertifiseringsmøter som hovedregel, er smittesituasjonen under endring og vi har besluttet på nytt å åpne for nettbaserte sertifiseringsmøter. 

Dermed kan dere fra nå avtale nettbaserte sertifiseringsmøter på alle kriteriesett. Forutsetningen er at dere følger "retningslinjer for nettbasert sertifisering". Dette for å etablere så lik praksis som mulig for arbeidsformen. 
Se mer om retningslinjer lenger ned. 

Når det gjelder avtaler med kommuner gjelder samme retningslinjer som før, se mer lenger ned.

Continue Reading...

Høring; Nytt kriteriesett næringsmiddelindustri

sertifisører Feb 15, 2022

Stiftelsen Miljøfyrtårn har gleden av å sende ut forslag til reviderte bransjekriterier for virksomheter innen næringsmiddelindustri som foredler og bearbeider mat- og drikkevarer, og som fremstiller fôr til husdyr.

Det nye kriteriesettet vil erstatte dagens kriteriesett for iskremfabrikk/meieri, kjøttbearbeidende industri og bakeri

Les mer Næringsmiddelindustri

Continue Reading...

Certnor AS er etablert

sertifisører Feb 15, 2022

Stiftelsen Miljøfyrtårn har etablert et heleiet datterselskap - Certnor AS. 

Selskapet skal være sertifiseringsmyndighet for Stiftelsen Miljøfyrtårn, og fra 2023 være kontaktpunkt og oragnisator for alle sertifiseringer på ordningen. 

Les mer her Certnor

Continue Reading...

Nye felleskriterier lanseres 15.6

sertifisører Feb 15, 2022

Nye felleskriterier lanseres 15.6 - les mer om dette Nye felleskriterier

 

Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.