Miljøfyrtårnkonsulenter

Verktøy og nyttig informasjon

Vi har samlet en del materiell og nyttig informasjon som konsulenter kan benytte. 

                                                                                                  

Slik bruker du verktøysiden

Først og fremst, denne siden er under utvikling, og vi legger til nye elementer og informasjon kontinuerlig. 

Bruk menyen under til å komme deg raskere frem til det du leter etter.

Denne siden er for alle. Derfor vil dere finne noe for enhver smak. Vi er klar over at behovene er forskjellig, så vi anbefaler deg å trekke ut hva du selv har behov for.

Ikke alt lar seg laste opp på denne siden. Da forsøker vi å lenke videre til brukbare og nedlastbare utgaver andre steder.

Vi vil gjerne ha innspill og tips på flere og andre ting dere ønsker. 

Lykke til !

 


Nyheter og aktiviteter

Her finner du det siste nyhetsbrevet, samt et levende årshjul med aktiviteter for konsulentleddet. Du kan enkelt trykke på aktivitetene for mer detaljer. Har du noen spørsmål, ta kontakt via [email protected]

Siste nyhetsbrev

18.mars 2024

                                                                                                     

Veileder

Veien til sertifisering kan betraktes som en prosess der virksomheten gjør nødvendige tilpasninger og innfører smarte rutiner for å øke sine miljøprestasjoner.

Når nødvendige tiltak er på plass og virksomheten oppfylle sertifiseringskriteriene, kan selve sertifiseringen skje. Prosessen er beskrevet i vår sertifiseringsveileder.

Veilederen går systematisk gjennom prosessen som virksomhet og konsulent går igjennom før virksomheten er klar for sertifisering. Den tar også for seg hvilke forberedelser som er nødvendig før sertifisering, hva som skjer i et sertifiseringsmøte og hvilken oppfølging som er hensiktsmessig i etterkant av sertifiseringen.

Denne veilederen bygger på sertifisering av enkle organisasjoner på én lokasjon. For organisasjoner som har flere underliggende enheter og som ønsker en mer rasjonell løsning for miljøledelse anbefales hovedkontormodellen for sertifisering. Her gjelder egne retningslinjer.

Kontakt Miljøfyrtårn hvis du er usikker på hvilken sertifiseringsmodell som skal benyttes til organisasjonen.

Last ned konsulentveileder

Viktig Informasjon til konsulenter

Viktig informasjon for konsulenter før man setter i gang prosess med kommune eller fylkeskommune:

1. Det forventes at konsulenter som gjør innsalg mot kommune/fylkeskommune er godkjente kommunekonsulenter.

2. Konsulenter som inngår avtale med kommuner skal ha kommunepåbygging - ta kontakt med Bjørn Henrik Brandtenborg - [email protected] for mer informasjon.

3. Ta alltid kontakt med Miljøfyrtårn når du skal begynne arbeide i/mot en kommune.

Informasjon og sjekkpunkter til konsulenter

Vi forstår at det er mange aspekter å håndtere ved miljøfyrtårnprosessen, men håper dere vil tar dere litt ekstra tid til å anvende sjekklisten under når dere setter i gang og bistår virksomhetene igjennom sertifiseringsprosessen.

Noen spørsmål angående sjekklisten?

Kontakt - [email protected]

Last ned sjekkliste for konsulenter før og etter sertifisering Last ned rutine for sertifisering av mindre enheter (satellitter) Se egen rutine for satellitter i kommune og fylkeskommune

Hvordan finne frem og eksportere beskrivelse og veiledning til spesifikke kriteriesett.

I Miljøfyrtårnportalen kan du hente ut detaljert informasjon om spesifikke kriteriesett, inkludert beskrivelse og veiledning til de ulike kriteriene. Du har også mulighet til å eksportere informasjonen i ulike formater som kan deles med eksterne.

Slik finner du frem:

I Miljøfyrtårnportalen navigerer du deg til «Rapporter» under hamburger-menyen i øvre høyre hjørne.

Fra siden «Statistikk og rapporter», velger du «Andre rapporter» blant de ulike alternativene i toppmenyen.

Deretter navigerer du deg helt til bunn til feltet «06-Bransjekriterier». Trykk på det grå ikonet (bilde av et dokument) «Last ned».

Du får nå opp et nytt vindu, «Lag rapport». Her kan du søke opp kriteriesett i feltet «Velg bransjekrav:», og deretter velge ønsket dokumentformat (Pdf, Word eller Excel). Trykk så «Lag rapport» og dokumentet lastes ned til din datamaskin.

Direktelenke til portalen (OBS! man må logge inn)

Opplæring

Her finner du noen veiledninger, filmer og e-læringsmoduler.

Hvordan rapportere inn klima- og miljødata i styringsverktøyet.

Her finner du informasjon og filmer som forklare hvordan virksomheter rapporterer inn sine klima- og miljødata i styringsverktøyet.

Styringsverktøy - Innrapportering

Veiledning: Styringsverktøy - Mål

Her finner du informasjon og filmer som forklare hvordan du anvender målverktøyet.

Styringsverktøy - mål

Veiledning: Styringsverktøy - tiltak

Her finner du informasjon og filmer som forklare hvordan du anvender tiltaksverkøyet.

Styringsverktøy - tiltak

Veiledning: Vesentlighetsanalyse (Excel-verktøyet)

Her finner du informasjon og filmer som forklare hvordan du anvender vesentlighetsanalyse. Trykk her for å laste ned malen: Last ned vesentlighetsanalyse i excel her.

Vesentlighetsanalyse

Resertifisering

Her finner du veiledning og gjennomgang av arbeidet frem til resertifisering.

Veiledning - resertifisering

Rutine for valg av kriteriesett

Vi har utarbeidet en hjelpemal for hvordan du kan finne korrekte kriterier for virksomhetene. 

Rutine for valg av kriteriesett

Dokumentasjon for Miljøfyrtårns klimaregnskap og utslippsfaktorer

Miljøfyrtårn ønsker at klimaregnskapet vi leverer skal være transparent. Vi har derfor utarbeidet et notat med formål om å dokumentere metoder, antakelser og datakilder som er benyttet i klimaregnskapet i Miljøfyrtårnportalen.

Dokumentasjon for Miljøfyrtårns klimaregnskap og utslippsfaktorer

Beste praksis - digital og fysisk konsulentrådgiving

Dokumentet gir en oversikt over hvordan man kan implementere en hybrid prosess som kombinerer fysiske og digitale møter og inneholder forklaringer av hvordan en slik prosess kan fungere, samt en sjekkliste for implementering.

Beste praksis - digital og fysisk konsulentrådgiving

                                                                                                       

Kvalifiserende e-læringskurs for spesifikke kriteriesett

Enkelte bransjekriteriesett anses for å være så krevende kreves prekvalifisering for å kunne bistå virksomheter som skal sertifiseres med disse kriteriesettene. Dette for å sikre kjennskap til spesifikke prosesser og kompleksitet som er spesifikk for den aktuelle bransjen. 

Per 27.10.23 er dette:

 • Bank og finans
 • Forsikring
 • Rederier
 • Havn 

Disse kriteriesettene krever sertifisører og konsulenter med særlig kjennskap til bransjen.

For å godkjennes som konsulent eller sertifisør for disse kriteriene må det kunne vises til dokumentert erfaring og kompetanse. For ytterligere detaljer se under.

"Bank og finans" og "Forsikring"

Det var tidligere et kurs for å kunne kvalifisering innen bank og finans, og forsikring, men dette er tatt bort for videre utvikling. Inntil videre kreves følgende:

 

Bank og Finans:

Kompetansekrav

 • Arbeidserfaring/utdannelse relatert til bank og finans sektoren
 • og/eller
 • Finansforvaltningskompetanse
 • Grunnleggende forståelse for de sentrale problemstillinger, utfordringer og muligheter innen bank og finans knyttet til bærekraft, reguleringer og risiko. 
 • Forståelse for grunnleggende mikro- og makroøkonomiske prinsipper og hvordan disse påvirker bank- og finanssektoren.

I tillegg

 • Kjennskap til grønne finansinitiativer og bærekraftig investering 
 • Forståelse av sentralebankenes rolle, pengepolitikk, og forvaltning av pengefond 
 • Kunnskap om relevant regelverk
 • Kunnskap om risikostyring i finansinstitusjoner 
 • Forståelse av kredittvurdering, renterisiko, likviditetsrisiko, og kapitalforvaltning

 

 

Forsikring:

Kompetansekrav:

 • Arbeidserfaring/utdannelse relatert til forsikringssektoren
 • og/eller
 • Forsikringsforvaltningskompetanse
 • Grunnleggende forståelse for de sentrale problemstillinger, utfordringer og muligheter innen forsikring knyttet til risiko, bærekraft, og reguleringer.

I tillegg:

 • Kjennskap til grønne forsikringsprodukter og klima-utfordringer knyttet til forsikringsdekning
 • Kunnskap om selskapenes vurdering av risiko og premiefastsetting
 • Kunnskap om relevant regelverk
 • Forståelse av skadeoppgjør og skadebehandling
 • Kunnskap om risikovurdering knyttet til ulike forsikringsprodukter (f.eks. livsforsikring, bilforsikring, helseforsikring)

 

 

Havn:

Kompetansekrav:

 • Arbeidserfaring/utdannelse relatert til havnedrift/maritim kunnskap og/eller
 • Havnerelatert forvaltningskompetanse

I tillegg:

 • Kjennskap til grønt skipsfartsprogram/ Sjøkart for grønn kystfart
 • Kunnskap om havne- og farvannsloven
 • Kunnskap om kapittel 20 i forurensningsforskriften
 • Kunnskap om HMS i havner, særlig risikoforhold

 

 

 

 

Rederi

Kompetansekrav:

 • Arbeidserfaring/utdannelse relatert til maritim sektor og/eller
 • Maritim forvaltningskompetanse
 • Grunnleggende forståelse for de sentrale problemstillinger, utfordringer og muligheter for maritim bransje knyttet til bærekraft og miljø

I tillegg:

 • Kjennskap til grønt skipsfartsprogram
 • IMOs arbeid med klima, miljø og arbeidsmiljø
 • Kunnskap om relevant regelverk: sjøloven, skipssikkerhetsloven, skipsarbeiderloven, samt internasjonale konvensjoner (feks. SOLAS, MARPOL, STCW)
 • Kunnskap om sikkerhetsstyring på skip
 • Kunnskap om risikoforholdene på skip (utslipp, ulykker og arbeidsulykker)

Presentasjoner og videoer

Her finner du noen presentasjoner og videoer du kan bruke i kundemøter.

Enkel presentasjon

Her kan du laste ned en pdf med en oppdater enkel presentasjon av Miljøfyrtårn etter de nye felleskriteriene!

Dokumentet er redigerbart.

Last ned ny presentasjon

Video - Kongstanken

Her finner du lenke til video som forklarer den overordnede kongstanken til Miljøfyrtårn. Du kan legge til lenken i presentasjoner eller på landingssider.

Vis video

Video - Styringsverktøyet (lang)

Her finner du lenke til video som gir en presentasjon av de digitale styringsverktøyene til Miljøfyrtårn. Du kan legge til lenken i presentasjoner eller på landingssider.

Vis video

Video - Styringsverktøyet (kort)

Her finner du lenke til video som gir en presentasjon av de digitale styringsverktøyene til Miljøfyrtårn. Du kan legge til lenken i presentasjoner eller på landingssider.

Vis video

Nyttige lenker

Her finner du noen nyttige lenker å følge som konsulent - følg med da det ofte legges ut nye spennende lenker.

Klimapartnere

https://klimapartnere.no/

Distriktssenteret

https://distriktssenteret.no/

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

Podcast for deg som jobber med klima i kommuner eller er opptatt av lokalt klimaarbeid.

https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimapodcast/

Bildebank

Her kan du laste ned to ulike mapper med bilder som kan brukes i presentasjoner, markedsføring eller annet.

Bilder 1 Bilder 2

                                                                                                   

Logomerke for godkjente konsulenter

Logomerket kan kun brukes av godkjente miljøfyrtårnkonsulenter som har gjennomført kurs og fått gyldig lisens til å utføre oppdrag for Miljøfyrtårn. Logoen skal ikke endres, eller legges til tekst eller bilde.

Ved bruk av logomerket på nettsider, sosiale medier, e-post, trykksaker og annonser skal det gå tydelig frem at det er godkjent konsulent som er avsender, ikke Stiftelsen Miljøfyrtårn. Bruken skal heller ikke hentyde til at konsulentens eget foretak/selskap er sertifisert som Miljøfyrtårn. Sertifiserte virksomheter kan bruke Miljøfyrtårn-logoen i sin markedsføring.

 • PNG er til bruk på web, presentasjoner og lignende.
 • PDF fungerer som et dokument som enkelt fungerer ved deling.
 • EPS er et grafikk-fil format som brukes i mer avansert grafikk.

 

 

Logomerke for konsulenter (PNG) Logomerker for konsulenter (PDF) Logomerker for konsulenter (EPS)

Nyhetsbrev arkiv

Her finner du de siste nyhetsbrevene og annen vitkig informasjon fra Miljøfyrtårn til konsulenter og internrådgivere.

Faglig nyhetsbrev

Invitasjon til konsulentsamling 2024, nominasjon til årets miljøfyrtårnkonsulent mm.

 
16.februar 2024

Faglig nyhetsbrev

Årshjul for 2024, oppdatering og synkronisering av kursportalen, prosedyre for klager etc.

17.januar 2024

Faglig nyhetsbrev

Lansering av nye kriterier og revisjoner, endringer i klimaregnskap, kurs mm..

15.desember 2023

Faglig nyhetsbrev

Nye kriterier for transport, konsulentsøket mm.

15.september 2023

Faglig nyhetsbrev

Informasjon om nye kriterier for transport og kommende høring om endringer i felleskriterier, mm.

16.august 2023

Faglig nyhetsbrev

Oppdateringskurs, påminnelse, høring, Bli ekspert på klimaregnskap...

13.juni 2022

Faglig nyhetsbrev

Vesentlig.no lansering, kurs i klimaregnskap mm....

16.mai 2023

Faglig Nyhetsbrev

Hva skjer i Miljøfyrtårn, Årets miljøfyrtårnkonsulent, oppsummering fra konsulentsamling 2023 i Oslo, mm...

28.april 2023

Gi din tilbakemelding.

Vi ønsker tilbakemeldinger og spørsmål. Din mening er viktig.

                                                                                                   

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller innspill til denne siden kan du kontakte følgende: 

Bjørn Henrik Brandtenborg - [email protected]

eller [email protected]

 

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.