BRUKERVEILEDNINGER © Stiftelsen Miljøfyrtårn

Veiledning til tiltak

🛈 Hva er tiltak?


Tiltakene er de aktivitetene din virksomhet skal gjennomføre for å nå sine miljømål. Med andre ord: Tiltak er virksomhetens gjøreliste, og de bør være konkrete, ha en tidsfrist og en navngitt person som har ansvar for at de gjennomføres.

Hvert tiltak skal bidra helt konkret til å nå et eller flere av målene din virksomhet har definert. Et tiltak som ikke bidrar til å nå et av miljømålene i virksomheten, er sannsynligvis ikke vesentlig. Hvis det er avgjørende å gjennomføre et tiltak som ikke bidrar til måloppnåelse, bør virksomheten revurdere om den har satt seg mål for de viktigste miljøaspektene.

🛈 Hvordan jobbe med tiltak? 


Som en Miljøfyrtårn-sertifisert virksomhet skal du ha tiltak for å nå hvert av målene, og tiltakene skal ha en ansvarlig person og tidsfrist. 

Styringsverktøyet for tiltak gir deg mulighet for å definere ansvar, frister og administrere påminnelser og oppfølging. Det er bygd opp som et kalenderbasert system, og gir god oversikt over hvor mange tiltak som er planlagt og utført ved hjelp av et oversiktlig dashboard. Du kan også bruke verktøyet til andre virksomhetsspesifikke tiltak, som ikke er knyttet til sertifisering. 

TIPS: Bruk miljøtips-databasen (idébanken) til inspirasjon for å hente nye tiltak. 

▶ Hvordan finne og bruke verktøyet

 

 

▶ Hvordan skaffe oversikt over tiltak (dashboard)

 

 

▶ Hvordan bruke tiltakskort og se status

 

 

▶ Hvordan filtrere på miljøtema

 

 

▶ Hvordan opprette, endre og slette tiltak

 

 

▶ Hvordan filtrere og eksportere tiltak

 

 

▶ Hvordan eksportere (abonnere på) kalender

 

Trenger du hjelp?
Kontakt oss:
38 00 80 60 // [email protected]

Kom i gang med å lage tiltak styringsverktøyet:
Logg inn i Miljøfyrtårnportalen