BRUKERVEILEDNINGER © Stiftelsen Miljøfyrtårn

Veiledning til vesentlighetsanalyse

🛈 Om vesentlighetsanalysen


Det første steget til gode miljøresultater er å sette seg konkrete og tydelig mål. Det kan gjøres i styringsverktøyets målmodul, se veiledning her. 

Målene virksomheten setter seg skal peke på vesentlige områder der virksomheten har et stort potensial til å redusere den negative miljøbelastningen sin, eller øke positiv innvirkning på miljøet. 

Vesentlighetsanalysen er et støtteverktøy som kan være til hjelp for å identifisere virksomhetens vesentlige miljøpåvirkninger.

Du finner link til vesentlighetsanalysen i veiledningen til kriteriet i miljøkartleggingen, som kan lastes ned som et Excel-verktøy.

▶ Hvordan  finne vesentlighetsanalysen

 

▶ Hvordan  bruke vesentlighetsanalysen

 

Trenger du hjelp?
Kontakt oss:
38 00 80 60 // [email protected]

HUSK: Vesentlighetsanalysen lastes ned fra
kriterieveiledningen i miljøkartleggingen.