BRUKERVEILEDNINGER © Stiftelsen Miljøfyrtårn

Veiledning til mål

🛈 Hva er mål?


Målene er de miljøambisjonene din virksomhet skal oppnå.

Som en Miljøfyrtårn-sertifisert virksomhet skal du sette deg mål for å forbedre dine miljøpåvirkninger. Målene skal peke på vesentlige områder der virksomheten har et stort potensial til å redusere den negative miljøbelastningen sin, eller øke positiv innvirkning på miljøet (både i drift og verdikjeder). Målene bør være realistiske, men blir mer ambisiøse år for år. 

TIPS: For å kunne måle på vesentlige aktiviteter som er helt spesifikke for virksomheten, som ikke allerede dekkes av indikatorene i styringsverktøyets innrapporteringsskjema, er det mulig å få opprettet egne indikatorer for virksomheten. Ta kontakt med din miljøfyrtårnkonsulent for å få hjelp til dette.

🛈 Hvordan sette seg mål? 


Målene kan utledes på bakgrunn av din virksomhets vesentlige miljøpåvirkninger.

Hva som er vesentlig kan identifiseres ved bruk av støtteverktøyet vesentlighetsanalysen, se veiledning her.

Du kan legge inn både kvalitative og kvantitative mål i styringsverktøyet, og få en visuell oversikt over hvordan din virksomhet presterer i henhold til målene. Dette vil gi deg nyttig styringsinformasjon til å kunne vurdere om tiltak som er iverksatt har hatt en ønsket effekt.


▶ Hvordan finne og bruke målverktøyet

 

 

▶ Hvordan sette seg mål ved bruk av målverktøyet

 

Trenger du hjelp?
Kontakt oss:
38 00 80 60 // [email protected]

Kom i gang med å sette deg mål i styringsverktøyet:
Logg inn i Miljøfyrtårnportalen