BRUKERVEILEDNINGER © Stiftelsen Miljøfyrtårn

Veiledning til innrapportering

🔵 Om innrapportering  🔵 Nyheter og fordeler  🔵 Videoveiledning   🔵 Spørsmål og svar   🔵 Tips for hovedkontor

 

▶ Slik finner du frem til skjema for innrapportering

 

▶ Introduksjon til innrapportering

 

 

▶ Slik fyller du ut skjema for innrapportering

 

 

▶ Frist for innrapportering

 

 

▶ Slik leverer du skjema for innrapportering

 

 

▶ Slik finner du statistikken

 

OM INNRAPPORTERING:

Årlig innrapportering gir styringsinformasjon


✅ 
Årlig innrapportering (tidligere kjent som "klima- og miljørapporten") er én av fem moduler i Miljøfyrtårns styringsverktøy.

Styringsverktøyet gir deg nødvendig styringsinformasjon til å jobbe målrettet og kontinuerlig med forbedring på klima og miljø. 

✅ Du samler inn og rapporterer data i skjemaet for innrapportering – innen 1. april hvert år.

 Etter at skjemaet for innrapportering er levert, får du full oversikt over virksomhetens miljøprestasjoner, via modulen for resultater og statistikk, samt modulen for klimaregnskap.

... og hjelp til måling og forbedring


Du kan:
✅ 
se status på miljøarbeidet og forstå nå-situasjonen

✅ vurdere om virksomheten er på rett vei mot målene

✅ finne forbedringsområder

✅ lage, evaluere og korrigere mål og tiltak via modulene for mål og tiltak

✅ trekke virksomheten "oppover i spiralen" – til kontinuerlig forbedring mot grønn omstilling (se illustrasjon til høyre)

DETTE INNEHOLDER SKJEMAET FOR INNRAPPORTERING:

Indikatorer

 

Ved å fylle ut en rekke forhåndsdefinerte indikatorer, det vil si konkret data eller informasjon, får virksomheten innblikk i flere aktiviteter som påvirker klima og miljø, som for eksempel strømforbruk, drivstofforbruk og avfallsmengder.

✅ Noen av de forhåndsdefinerte indikatorene er obligatoriske å fylle ut, og noen er frivillige. 💡 Ved å fylle ut de frivillige indikatorene får virksomheten en mer komplett oversikt over sin miljøpåvirkning og et mer fullstendig klimaregnskap. 

Det er mulig å opprette egne indikatorer for å måle fremgang på andre relevante områder i virksomheten.💡 Ta kontakt med din miljøfyrtårnkonsulent for å få hjelp til dette.

Viktig informasjon

 

✅ Rutine for innsamling av data

Virksomheter sertifisert etter nye felleskriterier skal ha en oppdatert skriftlig rutine for fremskaffing av data. Dette skal sikre at data blir fremskaffet effektivt og på samme måte hver gang. 

💡 I toppen av innrapporteringsskjemaet finner du veiledning og mal for rutinen, i tillegg til at du kan laste opp filer. 


 
✅ Dette er nytt i klimaregnskapet for 2023


📌 For innrapporteringsåret 2023 vil det være mulig å innrapportere energi i klimaregnskap etter 
både lokasjonsbasert og markedsbasert metode. Hittil har Miljøfyrtårn bare brukt lokasjonsbasert metode, dvs. at utslippene beregnes basert på hvordan strømmen brukt i Norge har blitt produsert. Forenklet sagt beregnes lokasjonsbaserte utslipp for strømmen slik den kommer ut av stikkontakten. Med markedsbasert metode er det mulig å innrapportere kjøp av opprinnelsesgarantier.

📌 Til virksomheter som bruker bransjekriteriene 'Bank og finans' og 'Forsikring': Frivillig innrapportering av klima- og miljødata for 2023.

📌 Oppdaterte utslippsfaktorer.

 

Fordeler


✅ Oppfylle krav

Fra og med 1. januar 2023 er det gjort endringer i avfallsforskriften

Norske bedrifter må nå ha løsninger for å:

  • sortere på ulike avfallstyper
  • kunne dokumentere avfallsmengder

💡 Innrapportering i Miljøfyrtårns styringsverktøy gir dokumentasjon på at virksomheten oppfyller de nye kravene i avfallforskriften. Merk at kravene først gjelder for avfall generert i 2023, men ved å skaffe de nødvendige tallene og rapportere på dette i år – vil du allerede oppfylle og ligge i forkant av lovkravene! Les mer om kravene.✅ 
Sterk forankring

De nye felleskriteriene legger stor vekt på at miljøarbeidet skal forankres i hele organisasjonen.

💡 
Med resultatene fra innrapporteringen kan du enkelt orientere og involvere medarbeidere om det pågående klima- og miljøarbeidet – og gi ledelsen tilgang på nyttig styringsinformasjon.✅ Åpenhet

Åpenhet rundt virksomheters klima- og miljøarbeid blir stadig viktigere, og er en sentral del av miljøledelse: Alle Miljøfyrtårn-virksomheter skal offentliggjøre informasjon om virksomhetens arbeid på klima, miljø og arbeidsmiljø. Dette sikrer at kunder og interessenter får innsyn i miljøarbeidet og kan gjøre egne vurderinger av det.

💡På virksomhetens startside i Miljøfyrtårnportalen kan du enkelt hente ut en delbar PDF/lenke til virksomhetens resultater, etter at den årlige innrapporteringen er gjennomført. 

Tips for hovedkontor

For konsern/organisasjoner og kommuner sertifisert etter hovedkontormodellen.

Hvem gjør hva?


✅Start med å fylle ut egne data for hovedkontoret.

Identifiser hvor øvrige data finnes og hvem som skal fylle ut hva: 

Skal hovedkontoret fylle ut noen data på vegne av underenhetene? Aktiver funksjonen "importer miljødata" om ønskelig. Kontakt Miljøfyrtårn om du har spørsmål.

Skal underenhetene fylle ut alle data selv?
Sørg for at de får hjelpen og veiledningen de trenger for å komme i mål.

✅ Vær tilgjengelig for å kunne gi underenhetene nødvendig veiledning.

✅ Bruk tallene og analysemulighetene i konsernstatistikken aktivt, etter at alle underenheter og hovedkontoret har levert sine rapporter.💡 Slik oppretter dere skjema for innrapportering:

  • Hovedkontoret oppretter skjema for innrapportering på siden «Innrapportering», via menyen øverst til høyre i Miljøfyrtårnportalen.
  • Underenhetene klikker på knappen «Fyll ut skjema for innrapportering», fra sin startside (dashboard) i Miljøfyrtårnportalen.

Hvordan fylle ut data?  
 

💡 Slik veileder du de underliggende enhetene med å fylle ut rapporten 

💡 Slik fyller du inn data på vegne av underenhetene (import av data) 

💡 Slik får du oversikt over data fra underenhetene (eksport av data)

💡 Slik setter du egen ID på virksomheter (import/eksport av data) 

💡 Slik finner du statistikken

 💡 Slik bruker du statistikken

Spørsmål og svar

Frist, utfylling og hjelp


Lurer du på noe annet?

Kontakt oss:
38 00 80 60 // [email protected]

 

Kom i gang med innrapporteringen:

Logg inn i Miljøfyrtårnportalen