BRUKERVEILEDNINGER © Stiftelsen Miljøfyrtårn

Styringsverktøy: INNRAPPORTERING

På denne siden finner du informasjon og veiledningsvideoer for å kunne jobbe med innrapportering. 

🛈 Om årlig innrapportering


Måling av miljødata er helt avgjørende for å kunne skape positive endringer. Uten å måle hvor du er og hva som har skjedd med egne prestasjoner over tid, er det vanskelige å vurdere om virksomheten er på rett vei mot sine mål, og til å bestemme gode og virksomme tiltak. 

Derfor skal alle Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter årlig fylle ut sine klima- og miljødata i skjemaet for innrapportering i styringsverktøyet. 

Informasjonen virksomheten får etter innrapportering, er nyttig for å forstå nå-situasjonen og til å kunne identifisere hvor miljøinnsatsen bør målrettes videre – noe som er avgjørende for å lykkes i arbeidet med kontinuerlige forbedring.

OBS: Deler av veiledningsmateriellet bruker fremdeles begrepet "klima- og miljørapporten", selv om dette er blitt faset ut fra Miljøfyrtårnportalen og erstattet med styringsverktøyet (fra og med 15. juni 2022). Dette vil bli oppdatert fortløpende.

🛈 Om indikatorer 


Skjemaet for innrapportering inneholder en rekke forhåndsdefinerte indikatorer, som er data/informasjon som skal hjelpe virksomheten med å vurdere om den er på rett vei mot sine mål, og til å bestemme gode og virksomme tiltak.

Noen indikatorer er obligatoriske og noen frivillige å fylle ut, og de vil gi et godt innblikk i mange av virksomhetens aktiviteter, for eksempel strømforbruk, drivstofforbruk og avfallsmengder.

Har virksomheten aktiviteter med vesentlige påvirkninger som ikke fanges opp av de forhåndsdefinerte indikatorene, er det mulighet for å opprette egne indikatorer (ved hjelp av konsulent), for å kunne måle på aktiviteter som er enda mer spesifikke for virksomheten.

Se ofte stilte spørsmål om utfylling og levering av skjema for innrapportering (nederst på siden).

▶ Introduksjon til innrapportering

 

 

▶ Frist for innrapportering

 

 

▶ Slik finner du frem til skjema for innrapportering

 

 

▶ Slik fyller du ut skjema for innrapportering

 

 

▶ Slik leverer du skjema for innrapportering

 

 

▶ Slik finner du statistikken

 

TIPS for hovedkontor

Miljøfyrtårn har smarte verktøy for utfylling og innhenting av tall og data for hovedkontor (virksomheter sertifisert etter hovedkontormodellen):

 

 

Spørsmål og svar

Trenger du hjelp?
Kontakt oss:
38 00 80 60 // [email protected]

Kom i gang med innrapportering styringsverktøyet:
Logg inn i Miljøfyrtårnportalen