Informasjon og veiledning

For Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter

På denne siden finner du nyttig informasjon for virksomheter som er sertifisert som Miljøfyrtårn.
Det inkluderer blant annet veiledere og elektroniske læringer for resertifisering og innrapportering, tips til deg som er miljøfyrtårnansvarlig, kurs og webinar, og annet som kan være til hjelp når virksomheten er Miljøfyrtårn-sertifisert.
Siden er hovedsakelig for virksomheter som ikke tilhører hovedkontormodellen, da disse ofte har egne rutiner de skal følge.

Hurtigmeny

Hva er Miljøfyrtårn?
Miljøfyrtårnportalen
Miljøfyrtårnansvarlig
Resertifisering
Innrapportering
Styringsverktøy
Kurs og webinar
Profilering

Hva er Miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Miljøfyrtårn tilbyr et konkret sertifiseringsverktøy og et effektivt miljøledelsessystem – som skal hjelpe virksomheter med å redusere miljøbelastningen, stimulere til grønn omstilling og øke konkurransekraften.

Dette tilbyr vi:

 - En oppskrift på hva virksomheten må gjøre: sertifiseringskriterier

- Redskaper for hvordan den kan gjøre det: digitale verktøy og veiledninger

- Hjelp til kontinuerlig og målrettet arbeid med høyere miljøprestasjoner og lavere klimaavtrykk: styringsverktøy

Hva innebærer sertifiseringen?

Rent praktisk innebærer det at en virksomhet som skal sertifiseres (eller resertifiseres) skal oppfylle ett sett med kriterier som er tilpasset deres bransje, drift og aktiviteter. Kriteriene som skal besvares ligger i et skjema som heter miljøkartlegging inne i Miljøfyrtårnportalen.

Kriteriene er grunnlaget for at en virksomhet kan sertifiseres som Miljøfyrtårn, og alle kriteriene skal være oppfylt før en virksomhet kan godkjennes.

Godkjenningen blir gjort av en sertifisør fra et norsk sertifiseringsselskap som heter Certnor. 

Hvert år, innen 1 april, skal alle virksomheter fylle ut sine klima- og miljødata i skjemaet som heter innrapportering. Informasjonen virksomheten får etter innrapportering, er avgjørende for å jobbe med kontinuerlig forbedring.

Miljøfyrtårnportalen

Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning har en rekke unike fordeler, og en av dem er tilgjengeligheten til Miljøfyrtårnportalen. Den fungerer som en sentral plattform for virksomhetens sertifiseringsprosess. Inne i portalen finner du følgende:

  • Virksomhetsinformasjon
  • Miljøkartlegging: Kriterier som skal oppfylles*
  • Miljøfyrtårns styringsverktøy 
  • Klimaregnskap
  • Idebank/miljøtips
  • Veiledere, maler og instrukser

*Miljøfyrtårn har tilpassede kriterier for over 60 ulike bransjer. Dette betyr at sertifiseringsprosessen blir skreddersydd for hver enkelt virksomhet, basert på deres spesifikke aktiviteter og drift. 

Miljøfyrtårnansvarlig

Det å være miljøfyrtårnansvarlig er både lærerikt, spennende og meningsfylt! I denne rollen har du en unik mulighet til å drive frem miljøarbeidet og øke omstillingstakten i din virksomhet. En aktiv og systematisk innsats fra deg og dine kollegaer, vil bidra til at virksomheten blir mer bærekraftig og godt rustet for den grønne fremtiden.

Resertifisering


For å sikre kontinuerlig forbedring 
og god miljøstyring må alle Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter resertifiseres hvert tredje år. 

Vær oppmerksom på at nye felleskriterier ble lansert for private/statlige virksomheter 15. juni 2022, så alle som skal resertifiseres får nå nye kriterier å svare ut. Les mer om de nye kriteriene her. 

Se her for skriftlig veileder for resertifisering.

Ofte stilte spørsmål om resertifisering:


Video om resertifisering

Her finner du opptak av et webinar om resertifisering på nye felleskriterier. Hvis du bare vil se rent praktisk hva du skal gjøre inne i portalen, kan du spole frem til minutt 24.40, så kommer du rett til den delen.


Årlig innrapportering

Måling av miljødata er helt avgjørende for å kunne skape positive endringer. Uten å måle hvor du er og hva som har skjedd med egne prestasjoner over tid, er det vanskelige å vurdere om virksomheten er på rett vei mot sine mål, og til å bestemme gode og virksomme tiltak.

Derfor skal alle Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter årlig fylle ut sine klima- og miljødata i skjemaet for innrapportering i styringsverktøyet. I tillegg skal virksomheten ha en skriftlig rutine for hvordan den innhenter data, slik at kvaliteten og sammenligningsgrunnlaget fra år til år blir best mulig.

Vi har laget en egen veileder til deg som skal rapportere, og den finner du her.

Styringsverktøy

Miljøfyrtårn har utviklet et helhetlig og effektivt styringsverktøy, som består av ulike digitale verktøy og hjelpemidler.
Disse skal hjelpe virksomheter med målrettet og kontinuerlig forbedringsarbeid på klima og miljø.

Alle sertifiserte virksomheter får gratis tilgang til dette styringsverktøyet i vår digitale Miljøfyrtårnportal!
Verktøyet i sin helhet er frivillig å bruke, men innrapportering er påkrevd og er en del av sertifiseringsgrunnlaget.

Les mer om styringsverktøyet her.

Policy
og mål

=

Tiltak

Innrapportering

Resultater og statistikk

Klimaregnskap

Kurs og webinar

Miljøfyrtårn tilbyr en rekke kurs og webinarer for virksomheter som er sertifiserte. Se fullstendig oversikt her.

Har du ønsker om andre kurs eller webinar vi skal arrangere, kan du tipse oss på [email protected].

Se opptak av tidligere webinar eller kurs:

STYRINGSVERKTØY

Veiledning til innrapportering

Utfylling og bruk av rapporten
– og smarte tips for hovedkontor.

Gå til veiledning

RESULTATER OG STATISTIKK

Nyttiggjøring av 
klima- og miljødata

 

Tips og video

RESERTIFISERING

Veileder til resertifisering

Her finner du en e-læring og gjennomgang av selskaper frem til resertifisering.

Gå til veiledning

Profilering - sharing is caring!

Når dere er blitt sertifisert eller resertifisert som Miljøfyrtårn er det på tide å feire dere selv og spre budskapet!
Med et synlig bevis på at virksomheten tar aktivt miljø- og samfunnsansvar, og bidrar til grønn omstilling, kan dere stolt vise frem at dere er et Miljøfyrtårn – og bidra til å inspirere og trekke flere i grønn retning! 

Her er noen eksempler på tekst og bilder som kan brukes til sosiale medier og web.
Se også vår profileringsside for å bestille plaketter, klistremerker og diplom.

Digitale bannere

Fortell omverdenen om miljøengasjementet gjennom et utvalg av digitale bannere til web og sosiale medier. Finnes på norsk (bokmål og nynorsk), engelsk, og nordsamisk.

 

 

Se profileringsside

Tekst til sosiale medier:

HURRA! Vi er igjen godkjent som Miljøfyrtårn, for tre nye år! Et synlig bevis på at vi tar vår del av ansvaret og gjør konkrete tiltak for klima og miljø.

 

 

Se profileringsside

Forslag til tekst:

Som Miljøfyrtårn tar vi bærekraft på alvor, og jobber kontinuerlig
med miljøforbedringer og med å redusere våre klima- og miljøutslipp. Noen av tiltakene vi gjør er å sortere søppel, ha videomøter, kjøre el-bil (…).

Les mer om vårt miljøarbeid (link til egne nettsider).

Se profileringsside